MRKAN Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter, 180.0 hp
Bachelor’s programme in Human Rights, 180.0 Credits
Program, Mänskliga Rättigheter
Ht 2018/2019 aug - jun (v35-v23). Dagtid 100 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: MRKAN
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grundnivå
Innehåll
LÄS OCKSÅ OM PROGRAMMET PÅ VÅR HEMSIDA: MR-kandidatprogrammet

Kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter (MR) är tvärvetenskapligt och belyser såväl moraliska som juridiska aspekter, den historiska bakgrunden och framtidens utmaningar, med både nationella och internationella perspektiv. Kandidatexamen i mänskliga rättigheter är en grundläggande utbildningsexamen som riktar sig till dem som avser att arbeta med frågor om mänskliga rättigheter inom bland annat icke-statliga organisationer, statsförvaltning, utbildning och religiösa samfund. Utbildningen är också relevant för dem som vill fördjupa eller komplettera annan utbildning såsom juridik, statsvetenskap, kultur, utbildning eller media. Utbildningen är värdefull både för dem som vill arbeta i Sverige och inom internationella organ.
Programbeskrivning
Kandidatprogrammet omfattar sex terminers studier. Den första terminen ges grundläggande kurser om mänskliga rättigheter ur filosofiskt, folkrättsligt och demokratiskt perspektiv. Här påbörjas också mer ingående studier av FNs olika konventioner vilket fortsätter under de följande terminerna. Under termin fem skrivs en kandidatuppsats och därefter avslutas programmet med en termins praktikkurs.

Här nedan presenteras den första terminens kurser.
Inledande kurser
Möjliga Examen
Kandidatexamen.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm 2014-11-24