5IN487 The Scriptures and Eastern Christianity, 7.5 hp
Bibelvetenskap, Allmänt, Östkyrklig teologi
Ht 2019/2020 aug - nov (v35-v44). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: IN487
Behörighetskrav
Godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 400
Innehåll
The course introduces the Bible within the context of theology, from the outset of Jewish and Early Christian interpretations. Eastern Christianity continued to develop in close proximity with the emergent rabbinic Judaism, which had a decisive impact on biblical interpretation. Christianity developed its own trait of interpretations but often in direct opposition or continuing Jewish interpretations. Later on a similar situation appears in relation to Islam.
Efter kursen förväntas studenten:
• be able to identify and understand the connections between Jewish, Christian and Muslim interpretations
• display considerable insight in understanding how the idea of Scripture developed within Christianity and its interpretation
• demonstrate competence in using methods for describing a biblical theology in relation to the emergent Christianity
• reflect critically on the variety of biblical interpretations.
Litteratur
Cordoni, Constanza & Langer, Gerhard, 2014. Narratology, Hermeneutics, and Midrash. Jewish, Christian, and Muslim Narratives from the Late Antiquity through Modern Times. Göttingen: Vienna University Press (324 pp.).

Farkasfalvy, Denis, O. Sist., 2010. Inspiration & Interpretation. A Theological Introduction to Sacred Scripture. The Catholic University of America Press (240 pp.). Available as E-book via Ebscohost.

Crawford, Matthew R., 2014. Cyril of Alexandria’s Trinitarian Theology of Scripture. Oxford, UK: Oxford University Press (240 pp.). Available as E-book via Ebscohost.

Crawford, Sidnie White, 2008. Rewriting Scripture in Second Temple Times: Studies in the Dead Sea Scrolls and Related Literature. Grand Rapids: Eerdmans (149pp).

Mead, J. K., 2007. Biblical Theology: Issues, Methods, and Themes. Westminster John Knox (302pp.).
Examinationsform
Salstentamen, Seminarier, PM.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2018-12-19
Reviderad 2019-10-08