Fjärråtkomst av bibliotekets e-resurser

Fjärråtkomst av bibliotekets e-resurser

Som studerande eller anställd har du tillgång till bibliotekets utbud av e-böcker, e-tidskrifter och databaser hemifrån. Studenter och lärare hittar inloggningsuppgifter och instruktioner på kurshemsidorna i Canvas under "Filer > Bibliotek". Övrig personal hittar inloggningsuppgifter på intranätet.

Inlogg för fjärråtkomst av e-resurser