16-17 oktober 2020

Vetekornsdagar logga

 

Välkommen till Vetekornsdagar!

EN MÖTESPLATS OM TEOLOGI, FÖRDJUPNING & VÄXT

Vi möts till samtal, föreläsningar och nattvard 16-17 oktober 2020 i Immanuels-kyrkan, Stockholm. Ett dygn kring teologi, växt och aktuell samhällsutveckling i spänningsfältet mellan klimatkris, pandemi och infodemi.

Enskilda Högskolan är en av medarrangörerna till Vetekornsdagarna.
Läs om evenemanget på Equmeniakyrkans hemsida:

https://equmeniakyrkan.se/kalender/vetekornsdagar/