TEKAN Kandidatprogram i teologi, Religion-Kultur-Samhälle, 180.0 hp
Bachelor Programme in Theology, 180.0 Credits
Program, Teologi
Ht 2018/2019 aug - jun (v35-v23). Dagtid 100 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Detta utbildningstillfälle är inställt!
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grundnivå
Innehåll
Programmet Religion-kultur-samhälle är ett treårigt program som leder fram till kandidatexamen i teologi, 180 högskolepoäng (hp). Programmet behandlar hur religion, kultur och samhälle påverkar varandra i olika miljöer och epoker, såväl lokalt som internationellt. Religions- och kulturfrågor ser olika ut i olika tider, och programmet behandlar såväl deras innehåll som praktiska konsekvenser för det omgivande samhälle

Under de tre studieåren ingår här kurser om alltifrån teologi och filosofi till naturvetenskap och tro. En del av programmets kurser ingår i THS teologiska program, andra i programmet för mänskliga rättigheter - förutom de kurser som är speciellt utformade för det här programmet. Sammantaget ger studierna en bred religionsvetenskaplig kunskapsbas med inriktning på kultur- och samhällsfrågor i ett svenskt och internationellt perspektiv.
Programbeskrivning
Under de tre studieåren ingår här kurser om allt från teologi och filosofi till naturvetenskap och tro. Sammantaget ger studierna en bred religionsvetenskaplig kunskapsbas med inriktning på kultur- och samhällsfrågor i ett svenskt och internationellt perspektiv. Här nedan presenteras de inledande kurserna:
Inledande kurser
Möjliga Examen
Kandidatexamen.
Ej ännu fastställd