Tisdag 24 september 2019


Enskilda Högskolan Stockholm

Psalmsymposium och bokrelease av
Psalmernas väg

Arrangörer: Wessmans Musikförlag, Enskilda Högskolan Stockholm och redaktionsgruppen för projektet Psalmernas Väg

Bild på böckerna som bokrealesen avser
 

DAGENS PROGRAM
Plats: Kapellet

9.30

Kaffe serveras i Restaurang Campus (högskolans restaurang).
Registrera dig först utanför kapellet för att få en namnbricka. 

10.00

Samling i kapellet: Välkommen från Enskilda Högskolan Stockholm
och Wessmans Musikförlag.

10.10

Ett tioårigt projekt är slutfört när nu Psalmernas väg band 3 & 4
presenteras. Förlagschef Örjan Klintberg och projektledaren Per Olof
Nisser.

Psalmsymposium – relationen mellan musik och text. Psalmen som möte mellan teologi och musik
Moderator: Ragnar Håkanson. Varje föreläsning kommer att vara ca 30 minuter, därefter inbjuds alla till ett öppet samtal. Kanske vi också kommer att sjunga några psalmer under dagen.

10.30

Psalmen som handling och händelse. Eva Haettner Aurelius, professor i
litteraturvetenskap.

11.30

Vägen till Psalmernas väg: Hymnologi i Sverige under 18- och 1900-talen.
Mattias Lundberg, professor i musikvetenskap.

12.30Lunch
13.30

Vad gör en psalm till en psalm? Om orden som teologisk kropp och
trosbekännelse. Susanne Wigorts Yngvesson, professor i etik.

14.30

Kamel eller kameleont? Om melodin som bärare av text. Hans Bernskiöld,
FD och författare till samtliga musikkommentarer i Psalmernas väg bd 1–3.

15.30Kaffe
16.00

Presentation av Psalmernas väg band 4. Karin Karlsson, fil lic och
författare till fjärde bandet.

16.15

Revision och vision. Perspektiv på en ny psalmbok. Per Harling präst,
Per-Olof Nisser, TD, präst, Jenny Karlsson doktorand i systematisk
teologi, präst.

  

Tid: Tisdag 24 september. 

Plats: Enskilda Högskolan Stockholm, Åkeshovsvägen 29. T-Brommaplan.

Symposiet är kostnadsfritt. Efter symposiet är alla välkomna till Åkeshov slott (gångavstånd från högskolan) för mingel och festmiddag. Till denna är även respektive medbjudna. Här serveras 2-rätters middag för 495 kr. Dryck tillkommer.

Anmälan senast 16 september 2019 till info@ehs.se.
Vid anmälan: meddela du om du önskar äta lunch på skolan, om du behöver speciell kost och om du, eventuellt med respektive, vill vara med på festmiddagen.