EHS-bloggen

April 17, 2020
Föreläsning i bibelvetenskap av Hanna Stenström
Om forskarnas ansvar: två exempel, två strategier från 1930 - 1940-talet.

På EHS hålls varje vår offentliga föreläsningar i bibelvetenskap, öppna för alla intresserade, där internationella forskare presenteras aktuell bibelforskning. I år är det inte möjligt. Föreläsningen hålls därför via nätet av Hanna Stenström, lektor i bibelvetenskap på EHS och finns här. Temat är "Om forskarnas ansvar: två exempel, två strategier från 1930 - 1940-talet". Det handlar om hur forskare, och mer specifikt bibelforskare, har förstått sin uppgift i samhället och sitt ansvar gentemot samhället i stort.

Två exempel ges på hur svenska bibelforskare, Gösta Lindeskog och Johannes Lindblom, uppträdde som aktiva antinazister i svensk offentlighet under 1930 - 1940-talen och gjorde det också som forskare. Exemplen ur det förflutna ger anledning att reflektera över forskares och forskningens roll också idag.

 

Facebook Dela på Facebook

Twitter Dela på Twitter

EHS-BLOGGEN
Här bloggar lärare vid EHS om allt möjligt som har med akademi, kyrka och samhälle att göra.