EHS-bloggen

April 7, 2020
Andakt och bön vid högskolan - Jonas Eveborn
I stort sett varje vecka firar vi gudstjänst där någon från högskolans personal eller utifrån predikar. Precis som mycket annat har detta förändrats i och med Coronakrisen. Jonas Eveborn har spelat in en andakt som du kan ta del av här.
Bild på altare med en uppslagen bibel och tända ljus.

“Gör allt för att den stad jag har deporterat er till skall blomstra, och be till Herren för den” (Jer 29:7)

En viktig del av den utbildningsmiljö som finns på Teologiska högskolan Stockholm är att vi regelbundet får samlas till gudstjänst för bön, tillbedjan, att dela Bibelns ord och nattvardens bord. En tanke väcktes om att i dessa coronatider be de tillfrågade predikanterna att i korta filmer istället dela några tankar som vi publicerar på EHS blogg. Detta är teologi i praktiken – vad är ordet som behöver sägas idag – om än i en något annorlunda form.

Gudstjänsterna på EHS är alltid öppna för alla. Att publicera material så här ger än fler möjlighet att se något av vad som kan hända på högskolan. Med viss regelbundenhet, dock inte varje vecka, kommer här filmer från de tillfrågade predikanterna att dyka upp. Nu i Stilla veckan publicerar vi en film med kaplan Jonas Eveborn och en med lektor Hanna Stenström. Senare kommer Ulf Bergsviker, doktorand och pastor i Equmeniakyrkan, och Helen Friberg, regional kyrkoledare inom Equmeniakyrkan, att dyka upp. Håll utkik och sprid gärna ordet!

Andakt och bön vid högskolan - Jonas Eveborn:

Facebook Dela på Facebook

Twitter Dela på Twitter

EHS-BLOGGEN
Här bloggar lärare vid EHS om allt möjligt som har med akademi, kyrka och samhälle att göra.