EHS-bloggen

April 30, 2019
25-årsjubileum!
Bild på Jayne Svenungsson och Susanne Wigorts Yngvesson

Den 26 april firade vi högskolans 25:e läsår. Jazzsångerskan Isabella Lundgren sjöng. Tidigare rektor Lennart Molin gav en historisk tillbakablick, Thomas Hammarberg talade om mänskliga rättigheter och vår tids utmaningar. Jayne Svenungsson, under många år lärare vid EHS, hade temat ”Teologi: En tragisk vetenskap”. (Bilden: Jayne t v och Susanne Wigorts Yngvesson t h. Susanne presenterade Jayne.)

Men det skulle också kunna varit 153-jubileum. 1866 startade nämligen både Baptistsamfundet och (det som senare blev) Missionsförbundet pastorsutbildning. Bara några år senare, 1874, drog Metodistkyrkan igång sin teologiska utbildning.

Under jubileumsdagen var det många om uttryckte sin förundran över högskolans utveckling. Men man kan säga att hela berättelsen sen 1866 är en framgångsberättelse om människor och rörelser som brunnit för bildning och utbildning. Att denna historia har resulterat i vad som idag kan räknas som ett av landets ledande lärosäten inom både teologi och mänskliga rättigheter speglar den entusiasm, de satsningar och det folkrörelseengagemang som också var avgörande för hela Sveriges demokratisering och välståndsutveckling.

Det är värt att notera att den direkta orsaken till bildandet av Missionsförbundet 1878 var utbildningen av predikanter och missionärer. Utbildningen är alltså äldre än samfundet och den första nationella insamlingen gällde missionsskolan. För Equmeniakyrkans alla tre bildarsamfund var utbildningen av ledare avgörande från första stund.

Historien om missionsskolan på Lidingö finns dokumenterad i Missionskolan Lidingö (2016). I den kan man följa engagemanget för utbildning och hur det gång på gång gjordes storsatsningar för att bygga och utveckla det som ofta benämndes samfundets hjärta. Som när P P Waldenström for land och rike runt för att samla medel (sid 39):

Icke sällan fick jag strida en stund med vederbörande, innan jag kunde driva min vilja igenom. Men i allmänhet gick det utan synnerlig svårighet. Jag kom t.ex. till en person. Han hade inom sig beslutit, att han skulle lämna 200 kr, men när jag kom, så ”skämdes han” som han själv uttryckte sig, och beslöt att teckna 500 kr. Jag svarade:

”Det tager jag icke emot. Ettusen skall det vara.”

Han gjorde ingen egentlig invändning däremot utan skrev strax sina 1,000 kr. Därefter resonerade vi en liten stund om missionen; så rev han sig i huvudet och sade:

”Hör nu, lektorn, jag börjar att ångra mig. Jag måste öka på det där beloppet.”

”Det var en gudelig ånger”, svarade jag. ”Huru mycket skola vi då skriva?”

”Vi skriva 2,000 kr.”, svarade han. Och så fick han igen sin första förbindelse samt skrev en ny.

(Ur Waldenström bok Svenska Missionsförbundets Missionsskola från 1910, sid 17f.)

 2 000 kronor motsvarar i dagens penningvärde 100 000 – 150 000 kronor. Inom Metodistkyrkan och Baptistsamfundet gjordes liknande satsningar och insamlingar.

 Under de tio senaste åren har högskolan kvalificerat sig för magister-, master, licentiat- och doktorsexamen i teologi, och för kandidat-, magister- och masterexamen i mänskliga rättigheter. Equmeniakyrkan kan idag glädjas över en i Sverige unik utbildningsinstitution, med ett lärarkollegium som ligger i forskningsfronten inom sina respektive områden. Lärare vilka dessutom ofta är pastorer eller präster, som vid EHS/THS på ett unikt sätt kan kombinera sin pastorala kunskap med sin akademiska spetskompetens.

 Att arbeta med utbildning är att leva i konstant förändring. Just nu växer vi så det knakar. Vi går från 200 utbildningsplatser 2017 till i år drygt 300 och prognosen är att vi 2021 ska landa på cirka 500 utbildningsplatser.

 På ett par år har forskarutbildningen vuxit till 28 doktorander. I den nya forskningsmiljön Kyrka i Samtid finns nu ett tiotal doktorander som forskar om vad digitaliseringen innebär för predikan, om identitet, enhet och mångfald utifrån gudstjänsten, om dopet i Equmeniakyrkan, om församlingsplantering, om omstart av församlingar, om diakoni och kyrklig identitet i samband med sociala insatser kring migration på Afrikas horn, osv.

 Nu ser vi framåt. Nya magister- och masterprogram för ledare startar till hösten i samverkan med Johannelunds teologiska högskola. En professur för teologi, konst och folkbildning är på gång, och mycket, mycket mer.  Du är alltid välkommen till oss!

Facebook Dela på Facebook

Twitter Dela på Twitter

EHS-BLOGGEN
Här bloggar lärare vid EHS om allt möjligt som har med akademi, kyrka och samhälle att göra.