Cecilia Melder

Cecilia Melder

Teol.dr, högskolelektor, präst i Svenska kyrkan 
cecilia.melder@ehs.se
08-564 357 24

CV/Publikationsförteckning


Cecilia Melder - Teol. Dr. i religionspsykologi med inriktning existentiell folkhälsa disputerad vid Uppsala universitet.

Jag undervisar i religionspsykologi, själavård, existentiell folkhälsa och kris- och katastrofarbete. Framförallt har jag intresserat mig för den existentiella hälsans betydelse för självskattad hälsa och hur den existentiella dimensionen kan stärkas för att bli en resurs i hälso- och sjukvård. Idag arbetar jag med att utveckla existentiella hälsopromotioner och studerar hur dessa påverkar självskattad hälsa och livskvalitet.