EHS-bloggen

Maj 13, 2019

Försommarens vemod

Thomas Kazen, professor i bibelvetenskap, funderar över försommarens skönhet och skiftningar och om att bygga växthus en gång till.

Så här års blir det åtskilliga kortturer till sommarhuset med efterföljande träningsvärk. Senast var det dags att sätta potatis. Det vill säga min bättre hälft satte potatis medan jag försökte tillverka en grund för växthuset. Det förra växthuset blåste omkull någon gång på bronsåldern eller åtminstone för 20-25 år sedan. I två år låg jag på knä och rensade landet från glasskärvor. Det är som grundforskning: mycket skrik, lite ull, sa bonden, klippte grisen. Tills vi en dag inser att fältet förändrats. Rent bokstavligt i mitt fall: glasfri åkermark. Men det var länge sedan och en generation senare ska växthuset sitta fast. Med rutor i polykarbonat.

Så nu ligger grunden där. Och jag har än en gång lärt mig av erfarenheten hur jag inte ska göra nästa gång om jag någon gång mot förmodan skulle försöka göra det igen. Man lär av sina misstag, som det heter. Bättre vore att lära av andras, särskilt vad gäller sådant man inte tänker göra om en gång till.

Försommaren rör sig långsamt. Det gick fort i början, plommon och körsbär formligen exploderade, men sedan blev det som tur var kallt. Som tur var, eftersom det är tråkigt när allt är över på en vecka och tråkigt när nattfrosten som ändå måste komma tar alla fruktträdens blommor. Nu står äppelblommen och stampar. Ingen skillnad från dag till dag, kan man tycka. Men ändå rör den sig och till sist står trädgårdarna vita. Ja, vita av blommor, tänkte jag, men vips kan de vara vita av snö också.

För variationerna är stora, inte bara från norr till söder, utan också på höjden och över dagen. För tre, fyra veckor sedan åkte jag skidor på myrarna i Gyllbergen ena dagen och körde jordfräsen i trädgården nästa. En dryg timme skiljer platserna åt men flera hundra meter på höjden. Och härom veckan vaknade jag med trädgården täckt av snö, vid lunch var det grönt och varmt nog att sitta ute, men på eftermiddagen föll snön igen. Hur naturen är skapt för att hålla stånd mot allt är svårt att begripa. Dessvärre är det svårare för den att hålla stånd mot allt vad människan utsätter den för.

För övrigt tycker jag att den här tiden på året är som vackrast. Den gör mig hoppfull och vemodig på en och samma gång. Denna överdådiga skönhet försvinner så fort. Kvar finns växten, mognaden, skörden, vissnandet, nedtrappningen, avslutningen. Det grå. Åldrandet. Då fågelsången tystnar och blommorna kommer från blomsterhandeln och sorgmyggans larver följer med krukjorden. Då vi funderar över vad som egentligen hänt under tiden som gått, om grundarbetet varit tillräckligt, om jordbearbetningen gett resultat, om undervisning och forskning satt några spår och om vi lärt av misstagen och vågat oss på att göra saker en gång till.

Ett nytt växthus, kanske, nu när försommaren är som vackrast? Arbete och vila fördriver vemod. Så njut av det som är! Fast jag ska erkänna att den vackraste dagen som sommaren ger har det hänt att jag längtat – efter en gnistrande kall vinterdag med blekljus och solgenombrott!

Trädgårdsland i grönskande trädgård, Trädgårdsland i trädgård täckt av snö, Trädgårdsland i trädgård, snöfall

Facebook Dela på Facebook

Twitter Dela på Twitter


April 3, 2018

Påskhelg. Sverige. 2018.

Bloggbild vårblommor vintergäck

Vintergäcken blommar nästan hysteriskt på sydsidan där snön just smält. Innan trädgården är snöfri har den blommat över.

Långfredag. Valsta kyrka. Ekumenisk gudstjänst. Evangelium enligt Lukas. Jesus förnedras. Med honom en folkmassa, ”kvinnor som sörjde och klagade över honom”, och han vänder sig om och säger: ”gråt inte över mig, gråt över er själva och era barn.”

De flesta människor tycker nog att den som flyr för sitt liv bör få skydd. Någonstans. De flesta tycker att den som är för sjuk för att arbeta bör få hjälp. Och att ett civiliserat samhälle hjälper människor att överleva en ofrivillig period av arbetslöshet. Därför har vi byggt och betalat för sociala trygghetssystem.

I en ansökan beskriver en person sina dåliga meriter: jag passar inte för jobbet och har ingen erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Ett förvånat skratt fastnar i halsen. Varför då söka? Svar: för att överleva. Arbetsförmedlingen krävde ett antal ansökningar, oavsett omständigheter.

En kvinna är sjukskriven och söker sjukpenning på halvtid. Hon uppger egen verksamhet på upp till 20 timmar i veckan, dvs max halvtid. Men reglerna är tydligen 16 timmar och att verksamheten ligger nere spelar ingen roll. Dessutom har Försäkringskassan avskaffat hennes diagnos. Inga överklaganden hjälper.

En annan kvinna lider av förslitningsskador. Hon är ensamförsörjare av minderåriga familjemedlemmar. Men Försäkringskassan godtar inte hennes sjukintyg. Vem ska försörja henne?

En kvinna flyr med sina barn från en misshandlande make. Han slog henne varje dag. Polisanmälan i hemlandet gav mer misshandel. Hon mår så dåligt att hennes barn fosterhemsplaceras. Nu pratar de bara svenska. Migrationsverket utvisar henne och barnen. De tycker hemlandets myndigheter kan hantera frågan. Mannen hotar att först döda barnen och sedan henne.

En ung man konverterar. En släkting skriver: ”Du har skadat familjehedern … Var säker på att jag kommer att bränna dig när jag träffar dig…”. En ung kvinna är i liknande situation. ”Ni behandlar alla lika och jag kan inte leva under förtryck!” Hemma väntar släktingarnas straff. Migrationsverket frågar efter 10 guds bud och protestantismens historia. Och finner det misstänkt att asylsökande besöker olika kyrkor. Trots prep-kurser för att ta sig igenom nålsögat så blir det avslag.

En kvinna med fem barn vill återförenas med sin man. Men han får bara komma om hon uppfyller försörjningskravet: en 4:a och drygt 21.000 i månaden efter skatt och hyra. Kanske möjligt för en högskolelektor?

14.000 personer med tillfälliga arbetstillstånd riskerar utvisning för att arbetsgivarna gjort missar i regelverket. Sverige behöver en arbetskraftsinvandring på tiotusentals personer årligen. Men det blir ingen amnesti för de ensamkommande flyktingbarnen. Prästen sjunger i långfredagens förbön: hjälp oss, så att allt det onda, som djävulen, världen och vi själva tillfogar oss, genom din Andes kraft blir tillintetgjort”. Jag fastnar för det vi själva tillfogar oss. Och tänker att andens kraft behöver människor.

Det behövs inte så mycket djävul och ondskap. Det räcker med byråkrater med cortex av legobitar och allmän dumflathet i lika delar. ”Vi måste följa lagen” säger representanterna för alla de verk som vi skapat för ett gott samhälle, men inte är lagen problemet! Någonstans blev människor systemens fångar med yttersta mål att avvisa så många som möjligt – från trygghet, försörjning och värdigt liv. Förnedra för pengarnas och pappersexercisens skull.

Påskdag. Sätunakyrkan. Nattvard. Kristus är uppstånden. Här är rummet där alla är lika: stora och små, kvinnor och män, fattiga och rika. Jesus delar sitt liv med dig – och ger dig hopp och framtid. Hjälp oss att höra det rop som du har hört, förstå den nöd som du har förstått, tjäna den mänsklighet som du har tjänat. Uppenbara för oss nattvardens hemlighet: ett enda bröd och en enda mänsklighet.

Efter vintergäcken kommer aprilsnö – men sedan kan inget hindra vårblommorna. Vi är fyra av fem som INTE ropar på bruna stöveltramp. Kanske dags att ta över?

 

Facebook Dela på Facebook

Twitter Dela på Twitter


Oktober 7, 2017

Förundran, godhet och religion

Träd med löv i höstfärger

Oktobersolen väcker oss lagom tidigt och lyser intensivt över färgsprakande lövträd. Visst har dimman, diset och regnet sin tjusning, men sällan över stadskvarteren. Däremot kan även det ”dåliga” vädret vara vackert över vattnen, fälten, skogarna och bergen. Som omväxling. Få längtar till novembers enahanda, då vätan och skuggorna tar över nästan helt. 

Det är nog fler än jag som önskar sig någon annanstans när höstrusket snart sätter in. Men det finns också de som är helt sams med senhösten och till och med tycker om ovädret. Ibland tror jag att det beror på vad de har utanför fönstret och hur mycket de är ute i naturen. Förmågan att se det sköna i allt kan behöva övas.

Blir vi snällare av att uppleva det vackra? Kanske inte av estetiken som sådan, men av det storslagna, skulle somliga säga. Det som väcker häpnad, förundran, ja rentav hänfördhet. Engelskan har ett uttryck för detta, ”awe”, som är svåröversatt och kräver en rad av omskrivningar på svenska. Det handlar om en känsla som bor vägg i vägg med fruktan, men ändå inte handlar om rädsla utan snarare om att stå svarslös inför det outsägliga, vare sig det är stormen, en rytande vulkan eller den oändlighet som öppnar sig över havsvidden eller fjällvärlden. Det finns en växande forskning kring ”awe” som pekar mot att den här emotionen inte bara gör oss mer benägna att visa omsorg om andra utan faktiskt också gör oss religiösa! 

En blogg som regelbundet ägnar sig åt att klaga på kyrkornas förfall och teologins sekularisering har de senaste dagarna förfasat sig över en kommande workshop på THS med rubriken ”bortom det övernaturliga”. Initiativet har tagits av nätverket ”kristen bortom Gud” och THS vill gärna vara en öppen plats för samtal. Själv har jag blivit ombedd att tala om ”funktionell teism”. Vi lever med många olika gudsbilder, nästan lika många som det finns individer kan man ibland tro när man hör hur olika människor tänker om Gud. Det är intressant att människor som intellektuellt sett har svårt att omfatta tron på en personlig (teistisk) gud ändå kan känna stort behov av religionens former, riter och berättelser, för att inte tala om religion som inspirationskälla för socialt och politiskt handlande. 

Ur en synvinkel är det kanske inte så konstigt. Religion har aldrig – utom i modern tid – varit en privat angelägenhet för några få individer, eller enbart handlat om individuella trosföreställningar utan relation till det omgivande samhället. Istället har religion alltid genom historien varit – och är fortfarande i många delar av världen – en integrerad del av kulturen, ett sätt att uttrycka och bearbeta frågor om människans existens och liv i den här världen och hennes plats i förhållande till en större verklighet som hon anar, utifrån rådande förutsättning, världsbild och kunskapsläge. Först i vår tid uppstår allvarliga konflikter mellan tro och vetande. Kan det vara en av teologins uppgifter att försöka överbrygga sådana motsättningar?

Människor närmar sig religion på olika sätt och med olika förförståelse av både religiösa kategorier och av verkligheten. Vi tänker och uttrycker oss på olika abstraktionsnivåer. Ur en synvinkel är vårt språk – och därmed vårt tänkande – genomgripande metaforiskt, symboliskt. Tänk bara på den kristna trosbekännelsens fras ”sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida”. Inte ens relativt bokstavstroende kristna tänker sig att Kristus ägnar en evighet åt att bokstavligen sitta bredvid Gud Fader, utan sittandet representerar en teologisk förståelse av upphöjelsen av Jesus från Nasaret, vilket i sin tur skulle kunna packas upp teologiskt som en värdeförskjutning av stora mått, där en social profetisk vision upphöjs till norm för människans relationer och samhällsliv – eller där det mänskliga, kroppsliga, fysiska bejakas i motsats till ett religiöst förandligat ideal. Prepositionen ”på” är i sig metaforisk, liksom alla rumsliga prepositioner. Försök bara översätta ”vänta på bussen” till engelska så förstår du varför. Om ”allsmäktig” ska tas strikt bokstavligt så krävs många brasklappar, vilket teologihistorien och teodicéproblemet demonstrerar bortom allt tvivel. Och att Gud kallas ”Fader” kan definitivt inte uppfattas bokstavligt, för så vitt Gud inte avlat med hjälp av sperma – alla andra bruk av ordet ”fader” blir med nödvändighet metaforer på en eller annan nivå. Den högra sidan betecknar förstås en upphöjd position, så nära den gudomliga makten som möjligt. Jag har aldrig hört någon föreslå att Kristus bokstavligen har suttit still där i snart två tusen år.

Kanske tycker någon nu att det börjar bli lite löjligt. Men vad med ordet jag hoppade över i förra stycket? Kan ”Gud” också uppfattas metaforiskt eller som en symbol? Vad är det människor försöker uttrycka med ordet ”Gud”? Hur hänger gudsbegreppet samman med vår känsla av det outsägliga, den hänförande skönheten, den större verklighet som vi ibland upplever att vi är en del av? Det är bland annat sådana frågor som ligger till grund för den typ av samtal som vi på THS för med andra, till exempel i workshopen om några dagar.

För somliga människor tycks ett teistiskt (personligt) gudsbegrepp svårt att omfatta i en tid och värld där tomtegubben på molnet har kraschat. Bottnar inte teismen i en tid och kultur med ett trevåningsuniversum där varje folk hade sin gud i gudaförsamlingen på övervåningen? Vad händer när monoteismen tar över? Hur uppfattas Gud? Som en materiell varelse? I så fall kommer Gud förr eller senare att upptäckas, registreras, mätas och vägas. Men kan en skapargud vara del av sitt eget universum? Som något helt icke-materiellt, och därmed oåtkomligt för människans observationer och vetenskapens undersökningar? Då krävs en platonsk världsbild, vilken är vanlig, men får allvarliga teologiska och etiska komplikationer. Teologer har länge talat om Gud som begrepp för själva ”varat” snarare än en varelse. Men vad menar vi?

Även om våra teorier blir aldrig så abstrakta så är vi människor programmerade att uppfatta tillvaron i termer av orsak och verkan, se mening och sammanhang, söka personliga relationer och möta ansikten. Inget jag blir till utan ett du. Därför tror jag att en ”funktionell teism” är en framkomlig väg för somliga som brottas med abstraktionerna men finner gemensamma riter och berättelser meningsfulla för att förstå sig själva och andra och bejaka religionens personliga sidor.

Varför gudar kom att förstås som supervarelser med övernaturliga krafter finns det goda evolutionära och kognitionsvetenskapliga förklaringar till, liksom varför vi är böjda att relatera till det gudomliga i personliga termer. Sådana förklaringar svarar inte på frågan om vad som ”finns” eller inte, men de hjälper oss att förstå människans religiositet. Om sådant tänker jag prata i workshopen om några dagar. Framför allt kommer jag att prata om ”awe”. För teorier om hur tron på övernaturliga väsen växer fram förklarar inte människans grundläggande religiositet särskilt bra. I så fall skulle ju den som har svårt att omfatta en teistisk tro säga tack och adjö till kyrkan utan att se sig tillbaka. Istället finns nätverk och workshops som brottas med frågorna.

Forskningen kring häpnaden, förundran och den storslagna upplevelsen, som jag hänvisade till i början, pekar inte bara på att människans empati och altruism får näring av erfarenheter som väcker ”awe”, men också på att detta är yttersta grund för människans religiositet i djupaste mening. Sen kan religiositeten ta sig olika uttryck – animism, deism, teism, osv – men i botten för alla finns upplevelsen av det fantastiska, det stora, det överväldigande, inför vilket vi själva blir små och på sätt och vis obetydliga. Samtidigt ger ”awe” en känsla av litenhet som inte krossar oss eller gör oss borttappade. Snarare tvärtom! Vi känner oss ett med tillvaron. Trygga med ensamheten. Och solidariska med andra.

Och kanske det mest spännande: inför denna slags erfarenhet (ska vi våga kalla det ”gudomliga mötet”?) släpper vanligtvis behovet av vad som på engelska kallas för ”cognitive closure”, dvs behovet av att ”få allt att gå ihop”. Detta frenetiska pusslande vi ägnar oss åt är inte livsviktigt. Det tillfredsställer vår nyfikenhet och är en viktig del av den mänskliga tillvaron, men behövs strängt taget inte – åtminstone inte alltid!

Mer säger jag inte nu. Det är dags att gå ut i oktobersolen och förundras. Och mina bloggande vänner (eller vedersakare) önskar jag nog lite upplevelseterapi – en vildmark, ett hav, en fjällvandring. Det har förunderliga effekter. Allt behöver inte längre gå ihop men med lite (o)tur kan man bli både snäll och religiös.

Facebook Dela på Facebook

Twitter Dela på Twitter


EHS-BLOGGEN
Här bloggar lärare vid EHS om allt möjligt som har med akademi, kyrka och samhälle att göra.