EHS-bloggen

Maj 11, 2020

Andakt och bön vid högskolan: Helene Friberg

I stort sett varje vecka firar vi gudstjänst där någon från Enskilda högskolans personal eller utifrån predikar. Precis som mycket annat har detta förändrats i och med Coronakrisen. Helene Friberg, regional kyrkoledare i Equmeniakyrkan, region Svealand, har spelat in en andakt som du kan ta del av här.
Bild på altare med en uppslagen bibel och tända ljus.

“Gör allt för att den stad jag har deporterat er till skall blomstra, och be till Herren för den” (Jer 29:7)

En viktig del av den utbildningsmiljö som finns på Teologiska högskolan Stockholm är att vi regelbundet får samlas till gudstjänst för bön, tillbedjan, att dela Bibelns ord och nattvardens bord. En tanke väcktes om att i dessa coronatider be de tillfrågade predikanterna att i korta filmer istället dela några tankar som vi publicerar på EHS blogg. Detta är teologi i praktiken – vad är ordet som behöver sägas idag – om än i en något annorlunda form.

Gudstjänsterna på EHS är alltid öppna för alla. Att publicera material så här ger än fler möjlighet att se något av vad som kan hända på högskolan. Med viss regelbundenhet, dock inte varje vecka, har predikanter dykt upp här i bloggen. Sist ut denna vårtermin är Helene Friberg, regional kyrkoledare i Equmeniakyrkan, region Svealand. Sprid gärna ordet om våra andakter!

Andakt och bön vid högskolan - Helene Friberg:

Facebook Dela på Facebook

Twitter Dela på Twitter


Maj 6, 2020

Andakt och bön vid högskolan - Thomas Kazen

I stort sett varje vecka firar vi gudstjänst där någon från högskolans personal eller utifrån predikar. Precis som mycket annat har detta förändrats i och med Coronakrisen. Thomas Kazen har spelat in en andakt som du kan ta del av här.
Bild på altare med en uppslagen bibel och tända ljus.

“Gör allt för att den stad jag har deporterat er till skall blomstra, och be till Herren för den” (Jer 29:7)

En viktig del av den utbildningsmiljö som finns på Teologiska högskolan Stockholm är att vi regelbundet får samlas till gudstjänst för bön, tillbedjan, att dela Bibelns ord och nattvardens bord. En tanke väcktes om att i dessa coronatider be de tillfrågade predikanterna att i korta filmer istället dela några tankar som vi publicerar på EHS blogg. Detta är teologi i praktiken – vad är ordet som behöver sägas idag – om än i en något annorlunda form.

Gudstjänsterna på EHS är alltid öppna för alla. Att publicera material så här ger än fler möjlighet att se något av vad som kan hända på högskolan. Med viss regelbundenhet, dock inte varje vecka, kommer här filmer med predikanter att dyka upp. Nu Thomas Kazen, professor i bibelvetenskap och pastor i Equmeniakyrkan. Håll utkik och sprid gärna ordet om våra andakter!

Andakt och bön vid högskolan - Thomas Kazen:

Facebook Dela på Facebook

Twitter Dela på Twitter


April 23, 2020

Andakt och bön vid högskolan - Ulf Bergsviker

I stort sett varje vecka firar vi gudstjänst där någon från högskolans personal eller utifrån predikar. Precis som mycket annat har detta förändrats i och med Coronakrisen. Ulf Bergsviker har spelat in en andakt som du kan ta del av här.
Bild på altare med en uppslagen bibel och tända ljus.

“Gör allt för att den stad jag har deporterat er till skall blomstra, och be till Herren för den” (Jer 29:7)

En viktig del av den utbildningsmiljö som finns på Teologiska högskolan Stockholm är att vi regelbundet får samlas till gudstjänst för bön, tillbedjan, att dela Bibelns ord och nattvardens bord. En tanke väcktes om att i dessa coronatider be de tillfrågade predikanterna att i korta filmer istället dela några tankar som vi publicerar på EHS blogg. Detta är teologi i praktiken – vad är ordet som behöver sägas idag – om än i en något annorlunda form.

Gudstjänsterna på EHS är alltid öppna för alla. Att publicera material så här ger än fler möjlighet att se något av vad som kan hända på högskolan. Med viss regelbundenhet, dock inte varje vecka, kommer här filmer från de tillfrågade predikanterna att dyka upp. Nu Ulf Bergsviker, doktorand och pastor i Equmeniakyrkan, som har spelat in sin andakt i Älsvjökyrkan. På tur står Helen Friberg, regional kyrkoledare inom Equmeniakyrkan. Håll utkik och sprid gärna ordet!

Andakt och bön vid högskolan - Ulf Bergsviker:

Facebook Dela på Facebook

Twitter Dela på Twitter


April 17, 2020

Föreläsning i bibelvetenskap av Hanna Stenström

Om forskarnas ansvar: två exempel, två strategier från 1930 - 1940-talet.

På EHS hålls varje vår offentliga föreläsningar i bibelvetenskap, öppna för alla intresserade, där internationella forskare presenteras aktuell bibelforskning. I år är det inte möjligt. Föreläsningen hålls därför via nätet av Hanna Stenström, lektor i bibelvetenskap på EHS och finns här. Temat är "Om forskarnas ansvar: två exempel, två strategier från 1930 - 1940-talet". Det handlar om hur forskare, och mer specifikt bibelforskare, har förstått sin uppgift i samhället och sitt ansvar gentemot samhället i stort.

Två exempel ges på hur svenska bibelforskare, Gösta Lindeskog och Johannes Lindblom, uppträdde som aktiva antinazister i svensk offentlighet under 1930 - 1940-talen och gjorde det också som forskare. Exemplen ur det förflutna ger anledning att reflektera över forskares och forskningens roll också idag.

 

Facebook Dela på Facebook

Twitter Dela på Twitter


April 9, 2020

Andakt och bön vid högskolan - Hanna Stenström

I stort sett varje vecka firar vi gudstjänst där någon från högskolans personal eller utifrån predikar. Precis som mycket annat har detta förändrats i och med Coronakrisen. Hanna Stenström har spelat in en andakt i stilla veckan som du kan ta del av här.
Bild på altare med en uppslagen bibel och tända ljus.

“Gör allt för att den stad jag har deporterat er till skall blomstra, och be till Herren för den” (Jer 29:7)

En viktig del av den utbildningsmiljö som finns på Teologiska högskolan Stockholm är att vi regelbundet får samlas till gudstjänst för bön, tillbedjan, att dela Bibelns ord och nattvardens bord. En tanke väcktes om att i dessa coronatider be de tillfrågade predikanterna att i korta filmer istället dela några tankar som vi publicerar på EHS blogg. Detta är teologi i praktiken – vad är ordet som behöver sägas idag – om än i en något annorlunda form.

Gudstjänsterna på EHS är alltid öppna för alla. Att publicera material så här ger än fler möjlighet att se något av vad som kan hända på högskolan. Med viss regelbundenhet, dock inte varje vecka, kommer här filmer från de tillfrågade predikanterna att dyka upp. Nu i Stilla veckan publicerar vi en film med kaplan Jonas Eveborn och en med lektor Hanna Stenström. Senare kommer Ulf Bergsviker, doktorand och pastor i Equmeniakyrkan, och Helen Friberg, regional kyrkoledare inom Equmeniakyrkan, att dyka upp. Håll utkik och sprid gärna ordet!

Andakt och bön vid högskolan - Hanna Stenström:

Facebook Dela på Facebook

Twitter Dela på Twitter


EHS-BLOGGEN
Här bloggar lärare vid EHS om allt möjligt som har med akademi, kyrka och samhälle att göra.