Om fjärråtkomst till bibliotekets e-resurser

Om fjärråtkomst till bibliotekets e-resurser

Som studerande eller anställd har du tillgång till bibliotekets utbud av e-böcker, e-tidskrifter och databaser hemifrån. Studenter och lärare hittar en guide till hur man får fjärråtkomst till e-resurserna om man inte befinner sig på campus i Canvas under "Modules > Biblioteket information/ Library information".  Övrig personal och doktorander hittar information om fjärråtkomst på intranätet. 

 

Obs! För att nå de resurser som inte är tillgängliga via EBSCOhost som t ex OSAIL och HeinOnline följ instruktionerna nedan:


1. Logga in på vår ”Off campus library page” via denna länk: https://connect.ths.se/remote/login?lang=en  (Länkar till en externa sida.)med hjälp av användarnamnet och lösenordet som du hittar på dina kurshemsidor på Canvas.

2. Klicka på jordgloben med rubriken: ”Off campus library page”.

 

For information in English