Uppsatser

Uppsatser

Uppsatser som är publicerade på THS under HT 2017 eller senare är tillgängliga i högskolans öppna publikationsdatabas DiVA . Äldre uppsatser är sökbara i THS-bibliotekskatalog.

För att få fram alla uppsatser i THS-bibliotekskatalog som skrivits inom respektive ämnesområde gör en fritextsökning på ”uppsats% MR” alternativt ”uppsats% teologi”.

DiVA Portal 

Gemensam söktjänst och öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser.

Uppsatser.se  Studentuppsatser från svenska universitet och högskolor.

Uppsök Studentuppsatser från svenska universitet och högskolor.