Tidskrifter

Tidskrifter

Via följande länk kan du söka i EHS-biblioteks samlade bestånd av elektroniska och tryckta tidskrifter.

Tidskriftsportal

THS tidskrifter kan endast sökas via titel i tidskriftsportalen ovan. Lista över våra prenumerationer.

DOAJ  - Directory of Open Access Journals

DOAJ är en katalog över fritt tillgängliga e-tidskrifter. Den innehåller kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskrifter och är inte begränsad till något språk eller ämne. Databasleverantör för DOAJ är Lund University Libraries.