Susanne Wigorts Yngvesson

Susanne Wigorts Yngvesson

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor i etik
susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se
08-564 357 07

Professor i etik
CV
Publikationslista

Min pågående forskning rör i huvudsak två fält; dels etiska, filosofiska och teologiska aspekter av övervakning, dels rättighetsorienterade frågor om medieetik och religionsfrihet/samvetsfrihet. Fyra mindre spår är sexualetik i relation till förståelser av makt; film och teologi; teologi och teknologi samt teologiska analyser av psalmtexter.

Hösten 2006 började jag som lektor vid EHS och är sedan våren 2018 professor i etik med systematisk teologi och mänskliga rättigheter. Min undervisning bedrivs dels inom Systematisk teologi, dels inom filosofiskt orienterade ämnen inom Mänskliga rättigheter. I den så kallade tredje uppgiften deltar jag regelbundet som skribent i press och tidskrifter samt i etermedier.

Pågående uppdrag och samarbeten i urval:

  • Ledamot i Rikspolisstyrelsens etiska råd (rikspolischefens råd), 2009–
  • Ledamot i redaktionsrådet för tidskriften Respons, 2017-
  • Surveillance & Religion network vid St Andrews University, St Mary’s College (tillsammans med Dr Eric Stoddart) 

Senaste och pågående publikationer i urval:

1. Övervakad. Människor, Maskiner och Gud. Stockholm: Timbro, 2018

2. Frihet till samvete. Stockholm: Timbro, 2016

3. “He bound his son Isac and laid him on the altar." Reading the Akedah through Kierkegaard and Stagnelius”. Depoortere, Frederick (ed), Peeters Publishers, Leuven, 2017 (sidorna 99–122)

4. “Queer reformation. Ett sätt att förändra kyrka och teologi”. Kamergrauzis, Normunds (red), En gråtande Gud och den förvirrade människan. Om människosyn, livsåskådning och kristen tro, Katedralakademins skriftserie. Stockholm: Verbum, 2017 (sidorna 241–255)

5. “Synden, offret, försoningen”. I Frygies, Paul (red.). Skampåle. Stockholm: Timbro, 2017 (sidorna 63–89)

6. "Gåtans dubbla mening". Nedstigningar i Pär Lagerkvists inre landskap”. I Eriksson, Magnus (red.). Landskap hos Lagerkvist. I Pär Lagerkvistsamfundets årsskrift 2017. Pär Lagerkvist-samfundet, 2017 (sidorna 23–42)

7. “Like Sheep for the Slaughter". An investigation of Luther’s concept of larva Dei and the vocation of the soldier in relation to Foucault’s interpretation of the pastorate”. Studia Theologica – Nordic Journal of Theology. Routledge, Taylor & Francis, Volume 70, Issue 1, 2016 (sidorna 1-35)