Teologiskt basår, 60 hp

Teologiskt basår, 60 hp

Behörighet: Grundläggande behörighet
Ansökan till programmet sker via Antagning.se
Anmälningskod studier på heltid: THS-TBAS2 Anmälan
 
Ett teologiskt basår kan läsas såväl inom kandidatprogrammet Religion-kultur-samhälle som i det teologiska programmet med pastoral inriktning. Se vidare Religion, Kultur, Samhälle respektive Teologiskt program pastor/präst.
 
Efter basåret är det möjligt att ansöka om fortsatta studier i något av de längre programmen.