Bild från gudstjänst med psalmbok

Psalmerna - kursen om en teologisk sångskatt

Psalmerna - kursen om en teologisk sångskatt

7.5 hp, VT 2018

7.5 hp, VT 2018

Att sjunga psalmer är att sjunga teologi. Här finns berättelserna från bibelns första början. Här finns bilder om Gud och texter för livet och döden. Många av psalmbokens texter har förmedlats i århundraden medan andra är nyskrivna.

I kursen Psalmernas teologier och bruk kommer deltagarna att få insyn i vissa psalmers historia och roll i olika kyrkotraditioner och församlingar. Deltagarna gör också närläsningar av psalmers teologiska, filosofiska och existentiella teman. Vad betyder det att ”Guds kärlek är som stranden och som gräset”? Och vad skiljer en psalm från en dikt? I kursen ges redskap för att tolka psalmers teologi, etik och poetiska metaforer.

Kursen kommer att ges på kvartsfart ett antal halvdagar under terminen så att även du som arbetar eller inte bor i Stockholm ska ha större möjlighet att gå den.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet
Examinationsform: PM, hemtentamen
För mer information: Studierektor, Marianne Källberg, studierektor@ths.se, tel: 08-564 357 03
Anmälan görs via www.antagning.se. Sista ansökningsdag 16 okt 2017.

Här kan du läsa mer om kursen: Psalmbokens teologier och bruk, 7,5hp