Östkyrkliga studier

Östkyrkliga studier

Genom ett samarbetsavtal mellan Teologiska högskolan Stockholm (THS) och Stiftelsen Sankt Ignatios kan man studera till ortodox präst eller församlingspedagog (Paidagogos/Malfono/Marigeta) på THS/Sankt Ignatios. Man kan också studera ett kandidatprogram och ett masterprogram med östkyrklig inriktning.

For information in English: ehs.se/eastern-christian-studies

Program med östkyrklig inriktning kan sökas i fem versioner:

  • Pastoralt program för vigning till präst, 180 hp – 9 terminer inklusive studier på folkhögskolenivå
  • Pedagogiskt program – Församlingspedagog, 300 hp – 13 terminer inklusive studier på folkhögskolenivå
  • Kandidatprogram, inriktning östkyrkliga studier, 180 hp
  • Masterprogram, inriktning östkyrkliga studier, 300 hp
  • Forskningsprogram, inriktning östkyrkliga studier

Utbildningarna till präst och församlingspedagog är uppdelade i två steg. Första steget utgörs av ett års studier på folkhögskola. Detta år lägger en gedigen grund i ortodox tro och lära, introducerar studerande till kyrkans liturgiska språk, och rustar dem att kritiskt möta trons källor.

Andra steget för prästprogrammet utgörs av en kandidatexamen på THS kombinerat med studier på folkhögskola inom pastoralt arbete och kyrkospråk. För församlingspedagogprogrammet utgörs det andra steget av en kandidat och masterexamen på THS parallellt med studier på folkhögskola inom pedagogik och kyrkospråk.
Utbildningen till präst är praktiskt inriktad med fokus på praktisk teologi, kyrkospråk och traditionens källor. Utbildningen till församlingspedagog är inriktad på att skapa en djup kompetens inom östkyrkliga studier, med extra fokus på pedagogik och kyrkospråk. Vår strävan är att utbildningarna skall vara yrkesinriktade och skapa trygghet i studentens kristna tro och identitet. Vi är måna om att hålla en hög akademisk och pedagogisk nivå på undervisningen. THS/Sankt Ignatios har en mycket bred teologisk kompetens inom lärarkollegiet.

Vi tar också emot kandidater direkt på THS utan de föregående folkhögskolestudierna, under förutsättning att den sökande har motsvarande förkunskaper. Studierna omfattar då tre år och innehåller inte de parallella folkhögskolestudierna inom kyrkospråk och pastoralt arbete/pedagogik.

Sankt Ignatios praktiserar antagningsintervjuer som urvalsmetod för prästkandidater. För alla kurser krävs grundläggande behörighet för högskolestudier.

Alla kurser i programmen ges på engelska.
ÅrHöstterminVårtermin
1  The Early Church, 7.5 creditsHistory of Religions, 7.5 creditsBiblical Science, 7.5 credits
2 

Historical Theology with Church History, 7.5 credits

Theories and Methods in Patristic Studies, 7.5 credits

Interpretation, theory and method with paper, 7.5 credits

Liturgics, 7.5 credits

Ecclesiology, 7.5 credits

 3 

The Gospel and the Letters of Paul, 10 credits

Sacred Texts of Eastern Christianity, 5 credits

History of Eastern Christianity: Mission and Development,
7.5 credits

Sanctification of Life:
Sacraments in the Eastern Churches, 7.5 credits

Eastern Christian liturgies,
7.5 credits

Patristics and the Great Church fathers, 7.5 credits

Ecclesiology and Canon Law in Eastern Christianity, 7.5 credits

Ecclesiology in Contemporary Orthodox Theology, 7.5 credits

4

Patristic Exegesis, 7.5 credits

Eastern Christian theology, 7.5 credits

Typicon Decoded, 7.5 credits

Systematic Ecclesiology, 
7.5 credits

Methodology - Eastern 

Christian Studies, 15 credits

Bachelor thesis, 15 credits

Bli student för en dag på THS!

Bli student för en dag på THS!

Tisdag den 19 mars och fredag den 22 mars kan man pröva på att vara student på något av de teologiska programmen.

Kaplan Ortodoxa kyrkan

Kaplan Ortodoxa kyrkan

Misha Jaksic. E-post: misha.jaksic@skr.org. Telefon: 076-5011790
Studenter östkyrkliga studier