Östkyrkliga studier

Östkyrkliga studier

Genom ett samarbetsavtal mellan Enskilda högskolan Stockholm (EHS) och Stiftelsen Sankt Ignatios kan man vid EHS och Sankt Ignatios studera till ortodox präst eller församlingspedagog. (Paidagogos/Malfono/Marigeta). Man kan också studera ett kandidatprogram och ett masterprogram med östkyrklig inriktning. Undervisningsspråk är engelska och/eller svenska.

For information in English: ehs.se/eastern-christian-studies

Det finns fem olika utbildningar med östkyrklig inriktning:

  • Pastoralt program för vigning till präst, 4 år (180 hp samt studier på folkhögskolenivå vid Sankt Ignatios College)
  • Pedagogiskt program – Församlingspedagog, 6 år (300 hp samt studier på folkhögskolenivå vid Sankt Ignatios College)
  • Kandidatprogram, inriktning östkyrkliga studier, 180 hp (4 år; första två åren på deltid i Södertälje)
  • Masterprogram, inriktning östkyrkliga studier, 120 hp (Kan avslutas med magisterexamen, 60 hp)
  • Forskarutbildning, inriktning östkyrkliga studier, 240 hp

Utbildningen till präst och församlingspedagog studeras under de första två åren vid Sankt Ignatios College, där högskolestudier kombineras med folkhögskolestudier. På detta sätt kombineras ett vetenskapligt studium med möjligheten till personlig formering. Den här perioden präglas av studier, bön och gemenskap, och ger studenter möjlighet till personlig mognad och fördjupning i sin identitet som kristen, samtidigt som de utvecklar en bred grund av kunskaper inom de ortodoxa kyrkornas teologi och traditioner. Första årets studier äger rum på Sankt Ignatios seminarium i Tysslinge, Södertälje, och under andra året sker studierna vid seminariet i Viksberg, Södertälje.

Tredje och fjärde åren består av högskolestudier på helfart kombinerat med folkhögskolestudier på deltid. Under det tredje och fjärde året är studierna förlagda till Enskilda Högskolan Stockholm, Bromma, samt vid seminariet i Viksberg, Södertälje.

Sankt Ignatios praktiserar antagningsintervjuer som urvalsmetod för prästkandidater. För samtliga kurser krävs grundläggande behörighet för högskolestudier.

Kandidatprogrammet sker delvis på deltid och de första två årens undervisning äger rum i Södertälje. Undervisningen äger företrädesvis rum på kvällstid, samt eventuellt vissa helger. Undervisningsspråk engelska.

Masterutbildningen är ett tvåårigt program som syftar till fördjupad förståelse av kunskapsfältet östkyrkliga studier, liksom förvärvandet av vetenskaplig skicklighet på avancerad nivå. Undervisning äger rum vid EHS i Bromma samt som enskilda läskurser. Undervisningsspråk engelska. Studierna kan efter ett års studier avlutas med magisterexamen (60 hp).

Mer information utbildningen till bl.a. präst och församlingspedagog finns på www.sanktignatios.org

Utbildningarna sökes på www.antagning.se

För mer information om kandidat- och masterprogrammen samt forskarutbildningen kontakta anne-christine.lindvall@ehs.se

De akademiska kurserna inom ramen för pastoralt-, pedagogiskt- och kandidatprogram är följande:

Alla kurser i programmen ges på engelska.
YearFALLSPRING
1 The Early Church, 7.5 creditsHistorical Theology with Church History, 7.5 creditsHistory of Religions, 7.5 creditsBiblical Studies, 7.5 credits
2 

Liturgics, 7.5 credits

Theories and Methods in Patristic Studies, 7.5 credits

Ecclesiology, 7.5 credits

Interpretation, theory and method with paper, 7.5 credit

 3 

The Gospel and the Letters of Paul, 10 credits

Sacred Texts of Eastern Christianity, 5 credits

History of Eastern Christianity: Mission and Development,
7.5 credits

Sanctification of Life:
Sacraments in the Eastern Churches, 7.5 credits

Eastern Christian liturgies,
7.5 credits

Patristics and the Great Church fathers, 7.5 credits

Ecclesiology and Canon Law in Eastern Christianity, 7.5 credits

Ecclesiology in Contemporary Orthodox Theology, 7.5 credits

4

Patristic Exegesis, 7.5 credits

Eastern Christian theology, 7.5 credits

Typicon Decoded, 7.5 credits

Systematic Ecclesiology, 
7.5 credits

Methodology - Eastern 

Christian Studies, 15 credits

Bachelor thesis, 15 credits

Kaplan Ortodoxa kyrkan

Kaplan Ortodoxa kyrkan

Misha Jaksic. E-post: misha.jaksic@skr.org.
Telefon: 076-5011790

Studenter östkyrkliga studier