Student om utbildningen:

Student om utbildningen:

Tom Linnman

Tom Linnman

Kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter

Jag sökte till kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter för att jag ville fördjupa mig inom frågor kopplade till mänskliga rättigheter och skaffa mig en grund för ett arbetsliv inom det området.

Utbildningen ger en bra bredd, dels för att kurserna behandlar olika områden inom mänskliga rättigheter samt att både de juridiska och filosofiska perspektiven används i utbildningen.

För mig har nya intresseområden växt fram under studietiden. Jag är speciellt intresserad av turism i relation till mänskliga rättigheter samt migrations och integrationsfrågor och jag hoppas kunna ägna mig åt dessa ämnen även efter jag avslutat studierna.