Masterprogram i mänskliga rättigheter

Masterprogram i mänskliga rättigheter

Masterprogram 120 hp / Magisterprogram 60 hp
Programstart varje hösttermin.

Masterprogrammet

Masterprogrammet

omfattar fyra terminers studier på avancerad nivå i mänskliga rättigheter. De tre första terminerna består av kurser. Under den fjärde terminen skrivs en masteruppsats om 30 hp. Avslutat program leder till en Masterexamen i mänskliga rättigheter, 120 hp. Efter examen finns möjlighet att ta en praktikkurs 30 hp som fristående kurs för den som så önskar.

Studieplan 2018/2019

Magisterprogrammet

Magisterprogrammet

omfattar två terminers studier på avancerad nivå i mänskliga rättigheter. Den andra terminen avslutas med en magisteruppsats om 15 hp. Avslutat program leder till en Magisterexamen i mänskliga rättigheter, 60 hp. Efter examen finns möjlighet att ta en praktikkurs 30 hp som fristående kurs för den som så önskar.

Studieplan 2018/2019

Behörighetskrav

Behörighetskrav

Ansökan

Ansökan

Ansökan till programmen sker via Antagning.se inför varje hösttermin.

Student om utbildningen

Student om utbildningen

Rebecca Jonsson, kandidat- och masterprogrammet i mänskliga rättigheter vid THS.