Student om utbildningen:

Student om utbildningen:

Rebecca Jonsson

Rebecca Jonsson

Kandidat- och masterprogrammet i mänskliga rättigheter

Sedan tidiga tonåren fanns en visshet om att det var just mänskliga rättigheter som jag ville arbeta med och för. Trots att jag bodde i England, och redan hade fått en plats på ett liknande program vid ett universitet där, valde jag att söka hit till EHS efter att jag fått nys om det kandidatprogram i MR som erbjöds här. Det har nu gått fem år sedan jag tackade ja till min plats vid EHS, och jag har inte ångrat mig en sekund sedan dess!

Här får du bland annat möjlighet att fördjupa dig i såväl jämställdhetsfrågor, barnets rättigheter och fred- och utveckling som humanitär- och folkrätt, klimatförändring och forskningsmetoder.

Kunskap, engagemang och utveckling är tre ledord som jag tror är viktiga för sådant som vi gör i allmänhet, och för arbete med mänskliga rättigheter i synnerhet. På MR-programmet vid EHS får du möjlighet att stärka alla tre! Med spännande och sakkunniga gästföreläsare, så som personer från Myanmar, Rwanda och olika organisationer och myndigheter, kopplas teori ihop med praktik. Med en lugn och trivsam atmosfär som blandas med lärorika seminarieuppgifter, tentor och PM skapas den perfekta förutsättningen för att dina högskolestudier inom MR ska rusta dig inför framtida tjänster, och inför arbetet med att förändra världen!

Rebecca Jonsson student på kandidat- och masterprogrammet i mänskliga rättigheter