Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018

Studieplan från hösten 2017 för kandidatprogram i mänskliga rättigheter (MR) 180 hp.

Fullbordat program kan leda till en kandidatexamen i mänskliga rättigheter, 180 högskolepoäng. De flesta kurserna inom programmet ges på halvfart, vilket innebär att två kurser läses parallellt under största delen av programmet.

År 1

År 1

HÖSTTERMIN
aug-oktMR171Mänskliga rättigheter och filosofins grunder, 7,5 hp
 MR172Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, 7,5 hp
nov-janMR173Mänskliga rättigheter och demokratins framväxt, 7,5 hp
 MR174

Kvinnor och mänskliga rättigheter 7,5 hp
VÅRTERMIN
jan-marsMR281Religions- och övertygelsefrihet, 7,5 hp
 MR282Funktionshinder och mänskliga rättigheter, 7,5 hp
april-juniMR283Yttrande- och tryckfrihet. 7,5 hp
 MR284
MR174
Barnets rättigheter, 7,5 hp
The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities, 7,5 hp
(programstudenter väljer en av dessa två kurser)

År 2

År 2

Med reservation för ändringar.
HÖSTTERMIN
aug-oktMR285Mänskliga rättigheter - en kritisk analys, 7,5hp
 MR286Asyl- och flyktingrätt, 7,5hp
nov-janMR287Rasism och diskriminering, 7,5hp
 MR288

Klimatförändring och mänskliga rättigheter, 7,5hp

VÅRTERMIN
jan-marsMR289
MR252
Fred, konflikt och religion, 7,5hp
Uppsatsarbete, 7,5 hp
april-juniMR371Internationell humanitär rätt, 7,5hp
 MR372Mänskliga rättigheter, teknologi och övervakning, 7,5hp

År 3

År 3

Med reservation för ändringar.
HÖSTTERMIN  
aug-okt   MR373Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter, 7,5hp
 MR349Metod mänskliga rättigheter, 7,5hp
nov-janMR350Examensarbete mänskliga rättigheter, 15hp
VÅRTERMIN
jan-juniMR392Praktikkurs, mänskliga rättigheter, 30hp
Alternativ till praktikkurs:
1. Litteraturkurser 15hp och 2 valbara kurser från 200-nivå.
2. 30hp andra relevanta ämnen, ex. juridik, statskunskap, teologi/religionsvetenskap

 

Kontakt
Studievägledare Monica Helles
monica.helles@ehs.se, 08-564 357 04