Vill du förändra världen? Studera mänskliga rättigheter!

Mänskliga rättigheter - för alla!

Mänskliga rättigheter - för alla!

Rätten till likabehandling och icke-diskriminering utgör grunden för internationella mänskliga rättigheter. Många kämpar dagligen för en värld där mänsklig värdighet, jämlikhet och frihet respekteras.

Vi erbjuder våra studenter ett kandidatprogram och ett magister-/masterprogram i mänskliga rättigheter, med filosofiska, rättsliga, politiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. Programmet ger studenterna en tvärvetenskaplig utbildning inom området. Våra studenter lär sig att analysera innebörden, bakgrunden och funktionen av rättigheter.

Under utbildningen har du även möjlighet att göra praktik på en myndighet eller frivilligorganisation. Syftet är att utveckla ett kreativt och kritiskt förhållningssätt med relevans både för fortsatta studier och arbetslivet. En utbildning i mänskliga rättigheter ger dig kunskap om och praktiska verktyg för att arbeta inom en mängd olika fält. Efter examen kan du arbeta inom exempelvis statsförvaltning, frivilligorganisationer och internationella organ.

Se film om programmen i mänskliga rättigheter på EHS:

Sök stipendium!

Sök stipendium!

2 stipendier på vardera 30 000 kr för en termins studier vid Candler School of Theology, Emory University, Atlanta eller Wesley Theological Seminary, Washington, D C.
Ansök senast 31 oktober 2019.

MR-dagarna 2019 14-16 november 2019 i Linköping

Regeringens webblats

Regeringens webblats

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter.