Studentinformation/regler

Studentinformation/regler

Här finns samlad information om frågor som gäller studier vid THS, börja alltid med att leta efter svaret här: Studentinformation

Trivselregler
Vid läsårsstarten kom THS-studenterna överens om följande trivselregler:

  • Visa varandra respekt. Behandla andra som du själv vill bli bemött. Kom ihåg att ingen människa bara är en åsikt. Ge och ta, dela diskussionsutrymmet. Våga ifrågasätta dig själv och andra.
  • Vi tar ansvar för att inte mobbing och kränkande behandling förekommer. Odla en positiv inställning till varandra, våga se och lära känna varandra. Lämna ingen utanför.
  • Var ärlig och rak. Säg till om någon gått över gränsen. Försök reda ut konflikter. Tänk på språket du använder. Prata med varandra, inte om varandra. Min attityd smittar av sig till andra.
  • Vi hjälps åt att skapa ett tryggt och trivsamt klimat på THS: följ regler, kom i tid, håll rent och snyggt. Stäng av ringsignaler på mobiltelefon, prata tyst i biblioteket. THS är en drogfri miljö.