Antagen – det här händer

Antagen – det här händer

1.    FÖRSTA URVALET MED ANTAGNINGSBESKED
När det första urvalet är klart får du ett mejl från Antagning.se där man ber dig gå in på “Mina sidor “ och läsa ditt antagningsbesked. Du kan bli antagen eller bli reservplacerad. Du hittar mer på https://www.antagning.se/sv/

2.   SVARA PÅ ANTAGNINGSBESKED
Om du blir antagen är det viktigt att du tackar ja till platsen senast utsatt svarsdatum. Om du blir reservplacerad och vill stå kvar i kön är det också viktigt att du tackar ja till att stå kvar. Läs mer om reservplacering: DU SOM ÄR RESERV

3.  CSN - STUDIEMEDELSANSÖKAN
Om du inte redan ansökt om studiemedel via CSN är det hög tid nu. Om du räknar med att läsa ett helt läsår ska du söka för både hösttermin och vårtermin på en gång. Annars kan det bli problem med att få beslut i tid vid vårterminens början.http://www.csn.se/

4.   FÖR DIG SOM HAR EN FUNKTIONSNEDSÄTTNING
För att kunna förbereda för pedagogiskt stöd är det viktigt att du skickar in ett intyg på din diagnos så snart som möjligt. 

Intyg om funktionsnedsättning ska sändas till samordnaren av särskilt pedagogiskt stöd
Monica Helles
Enskilda Högskolan Stockholm
Åkeshovsvägen 29
168 39 BROMMA

Du som har ett läshinder har rätt att låna anpassad kurslitteratur när du studerar. Kontakta vårt bibliotek så får du hjälp >>

Läs mer om stöd: >>

5.   ANDRA URVALET 
Vid andra urvalet kan du som blev reservplacerad vid första urvalet se om du nu fått plats. Om du fortfarande står som reserv kommer vi att bevaka din plats i reservkön fram till någon vecka efter terminsstart/kursstart.

6.   SENT ANTAGEN 
Se information om studentkonto och kurshemsidor under punkt 8 nedan.

7.  REGISTRERING DISTANSKURS
Du som är antagen till distanskurs registrerar dig på nätportalen enligt särskild inloggningsinformation som du får via e-post ca 1 vecka innan kursstart. (För mer information om studentkonto se punkt 8).

8.  STUDENTWEBB OCH KURSHEMSIDOR

Varje kurs har en egen kurshemsida på vår läroplattform - Canvas. Du kommer att få inbjudan till kurshemsidorna för de kurser du är antagen till ett par veckor innan kursstart. Du får en inbjudan per kurs. Inbjudan skickas till den e-postadress som finns registrerad på Antagning.se och som vi nu har i Ladok. Men om du redan har en ths-e-postadress som du använt nyligen och som finns i Ladok, kommer inbjudan till denna.
 
Ibland händer det att e-post hamnar i skräpfiltret när det kommer från nya adresser. Leta där efter e-post från följande avsändare och adress: Enskilda Högskolan Stockholm och e-postadress notifications@instructure.com

Ytterligare studentinformation och nyheter finns på Studentwebben.

9.  REGISTRERING FRISTÅENDE KURSER
För att ha rätt att delta i kursen måste du registrera dig. I första hand ska du registrera dig direkt i Ladok. Läs mer om hur du loggar in under rubriken ”Studentinloggning – Ladok” till vänster. Den som inte kan registrera sig via webben måste registrera sig på plats hos en administratör. Vidare information ges i antagningsbesked.

10.   REGISTRERINGSINTYG
Du kan själv skriva ut registreringsintyg från Ladok om du loggar in under rubriken ”Studentinloggning – Ladok” till vänster. Om du inte har möjlighet att göra det -  kontakta kursadministrator@ths.se

11.   CSN - STUDIEFÖRSÄKRAN
När du har registrerat dig i dina kurser hämtas dessa automatiskt av CSN. Gör studieförsäkran på “Mina sidor” på CSNs hemsida.