Anmälan till omtentamen/registration for re-examination

Anmälan till omtentamen/registration for re-examination

Du anmäler dig till omtentamen via formulär på denna sida. Gäller endast salstentor.
Anmälan ska göras senast en vecka innan datumet för omtentamen.
Om du får förhinder är det viktigt att du avanmäler dig. Detta gör du via mejl till läraren.

Inför det första ordinarie tentamenstillfället behövs ingen anmälan.
För regler och rutiner kring tentamen, se sidan Studentinformation under rubrik TENTAMEN.

Anmälan till omtenta på hemtentamen görs till läraren.

 

OMTENTOR SALSTENTOR - REEXAMINATIONS
Anmälningsformulär för omtentorna läggs ut successivt.

Datum för tentamenTid

Kurs (klicka på kursnamnet för formulär)

15 april 2019
(måndag)
 9.00-12.00

- Att tolka Gud och samhället, del 1: Religionssociologi (5IN214)

- Introduction to Eastern Christian Ecclesiology (5IN382) 

6 maj 2019
(måndag)
 9.00-12.00

- Evangelierna och breven, språk, del 1 (5EN324) 

- Fred, konflikt och religion (5MR289)

- Kvinnor och MR (5MR290)

 3 juni 2019
(måndag)
 9.00-12.00

- Text, Context and Interpretation of Life, part 2: Psychology of Religion (5IN226)

- Att tolka Gud och samhället, del 2: Religionspsykologi (5IN214)

- Berättare, profeter och poeter, språklig, del 2 (5EG326)

5 juni 2019
(onsdag)
9.00-12.00- Missionsvetenskap (5ST112)