Sofia Camnerin

Sofia Camnerin

Sofia Camnerin

Biträdande rektor och utbildningsledare Avdelningen för Religionsvetenskap och teologi
sofia.camnerin@ehs.se
08-564 357 09

CV

Jag arbetar sedan hösten 2018 på halvtid som biträdande rektor och utbildningsledare på Teologiska Högskolan, Enskilda Högskolan Stockholm. Jag ansvarar för avdelningen religionsvetenskap och teologi. Där utbildar vi pastorer och präster och andra yrkesgrupper på fristående kurser och program. Vi tar fram yrkesinriktade magister- masterprogram och erbjuder uppdragsutbildningar. Vi arrangerar seminariedagar och öppna konferenser. Vi har examensrätt upp till doktorsgrad.

I en tid med konservativa, protektionistiska vindar behövs välutbildade, kunniga, trygga teologer och pastorer mer än någonsin. Utmaningar i vår tid rör både kunskapsförakt, ökad polarisering och existentiell nöd. Självklart även globala frågor som klimatförändringar, flyktingströmmar, fattigdom och konflikter.

Jag har själv alltid älskat teologi, att lära och studera och är därför glad och stolt att få vara med och leda Teologiska högskolan. Här finns både akademisk excellens i skolans lärare och forskare och en miljö som erbjuder gemenskap, möjlighet att delta i andligt forum, gudstjänster, öppna föreläsningar och seminariedagar. Extra spännande är att högskolan nu stärkt sin ekumeniska profil med Östkyrkliga studier och ortodox prästutbildning.

Jag har disputerat inom systematisk teologi med livsåskådningsforskning och skrev min avhandling om feministiska teologers kritik och konstruktion av försoningsteologi. Sedan des har jag arbetat med ämnen som rör försoning, hur och på vilket sätt det är möjligt att försonas, hur teologi om försoning kan tolkas i olika situationer och kontexter. Under en post-doc-period skrev jag tillsammans med en kollega boken ”Försonings behövs”. Jag har även arbetat med barnperspektiv, kyrkans vara och uppgift, frågor som rör församling på nya sätt, kyrkornas enhet och fördjupar mig nu i hur kyrkan kan vara för alla - välkomnande. Sårbarhet är ett viktigt motiv.    

Jag har som pastor och biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan varit chef och arbetsledare, har projektledaransvar inom teologiskt utvecklingsarbete, fortbildning och utbildning för medarbetare, gudstjänstfrågor och ekumenik.