Skriva och referera

Skriva och referera

Skrivguiden.se
Skrivguiden är en webbplats utvecklad för att du som student ska få stöd i ditt akademiska skrivande. Här hittar du konkreta råd om skrivprocessen, hur du hanterar källor och referenser, samt hur du kan publicera din uppsats. De lärosäten och bibliotek som utvecklar Skrivguiden tillsammans är Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Umeå Universitet.

 

Referenshantering och antiplagiering

Referenshantering och antiplagiering

Referenshantering handlar dels om att hålla reda på de referenser till böcker, artiklar och annat material, dels om att presentera referenserna på ett korrekt sätt i texten och i litteraturförteckningen.

 
Ett referenshanteringsprogram kan hjälpa dig att hantera dina referenser. Det finns flera olika referenshanteringsprogram att välja på. Zotero är ett av de fritt tillgängliga referenshanteringsprogramen som fungerar med Mozilla Firefox, Google Chrome och Safari. Med Zotero har du möjlighet att spara referenser till böcker, artiklar, webbplatser m.m. 
Läs mer om referenshanteringsprogram i Skrivguiden.se

När man skriver en rapport eller uppsats ska man tydligt visa vad det är som man inte har tänkt ut själv. Plagiering innebär att man använder någon annans verk utan att ange vem som är upphovsman eller varifrån man har hämtat informationen. Plagiering är allvarligt och ses som ett brott mot god akademisk sed och kan i värsta fall leda till avstängning från studierna. Därför är det viktigt att du som student är medveten om hur du undviker att plagiera när du skriver en akademisk text. Refero är en webbaserad guide som är utvecklad för att hjälpa dig som student att förstå vad plagiering innebär. Här får du också tips på hur du kan citera och referera korrekt. Guiden har utvecklats av bibliotekarier från BTH och Linnéuniversitetet och finns i en svensk och en engelsk version.