Söka litteratur

Söka litteratur

I THS-bibliotekskatalog kan du söka de böcker och examensarbeten som finns på THS-bibliotek.  Följande guide ger tips om hur du kan söka böcker och annat material i THS-bibliotekskatalog. Du får också veta hur du ser dina lån, gör omlån och reservationer.

Om det du söker inte finns på THS-bibliotek kan du söka vidare i andra bibliotekskataloger

Hur hittar jag till rätt hylla?

Hur hittar jag till rätt hylla?

Vi håller på att gå över från SAB till Deweysystemet för organisering av bibliotekets bestånd. Då vi under en övergångsfas har två parallella system för uppställning kan det medföra vissa svårigheter att orientera sig i biblioteket. I samband med omorganiseringen kan vissa avdelningar under en tid vara otillgängliga.

När du sökt rätt på en bok i THS-bibliotekskatalog ser du under Avdelning vart boken i fråga är uppställd:

Består avdelning av en sifferkombination se följande dokument: Nya Dewey

Om avdelning består av en bokstavskombination se följande dokument : SAB

Följande dokument ger en översikt över hyllsektionerna i THS-Bibliotek: Översiktskarta

Observera att kurslitteratur står på en särskild kurshylla (se dokument översiktskarta). Samtliga hyllbeteckningar som inleds med KURS står på denna hylla.