Rune W Dahlén

Rune W Dahlén

Teol.dr, högskolelektor, pastor i Equmeniakyrkan
rune.w.dahlen@ths.se
08-564 357 10
076-50 53 152

Teol dr, lektor i historisk teologi, pastor och undervisningssekreterare inom Equmeniakyrkan och kontaktlärare för kyrkans pastorskandidater.

Mitt forskningsintresse har skiftat under årens lopp. Under en lång följd av år sysslade jag mycket med frågor omkring nyandlighet och skrev både böcker och artiklar. En period hade jag också en deltidsanställning i Svenska Missionskyrkan som sekreterare för teologi och nyandlighet. Under 1980-talet fanns många frågor kring Livets Ord. Jag reste runt och höll åtskilliga föredrag och var medförfattare till ett par böcker om den nya trosförkunnelsen. Under de senaste åren har intresset för kyrkohistoria och kyrko- och samfundskunskap dominerat, med specialinriktning mot väckelse- och frikyrkohistoria. Min avhandling heter Med Bibeln som bekännelse och bekymmer och handlar om bibelsynsfrågan i Svenska Missionskyrkan. Jag har även medverkat med en fördjupningsartikel om P Waldenström i sjunde bandet av Sveriges kyrkohistoria och varit medredaktör till En historia berättas – om missionsförbundare. Min tjänst på THS är numera så liten att jag inte har någon forskning i tjänsten.

Åren 2002-2012 var jag utbildningssekreterare i Svenska Missionskyrkan på deltid. Från och med 2012 arbetar jag med samma frågor inom den nybildade kyrkan Equmeniakyrkan (bildad av Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan). Jag trivs bra med att kombinera lärarjobbet på THS med ett arbete inom kyrkan. I min tjänst inom Equmeniakyrkan har jag ett ansvar för diakon- och pastorsrekrytering, vilket gör att jag ofta besöker konferenser, församlingar och distriktssamlingar. Jag är också föredragande och sekreterare i Antagningsnämnden samt kontaktlärare för de redan antagna pastorskandidaterna.

Jag är gift och har tre utflugna barn. Både min fru och jag är födda i Åmål som är bättre än sitt rykte. På 1970-talet utbildade jag mig på Teologiska Seminariet, Lidingö, och därefter arbetade jag som pastor i Skåne under tio års tid. Samtidigt läste jag vidare vid Universitetet i Lund och disputerade i kyrkohistoria 1999. Från 1988 och framåt har jag varit involverad i pastorsutbildning. Sommaren 2000 flyttade vi som familj från Skåne till Kil i Värmland. Därifrån veckopendlar jag till arbetet i Stockholm. En bra deckare på tåget är ett av mina sätt att koppla av.