Du som är reserv till program eller kurser

Du som är reserv till program eller kurser

Reservplacering innebär att du är placerad på väntelista.

Höstterminen: En första reservantagning sker i samband med urval 2 i månadsskiftet juli/aug.

Vårterminen: En första reservantagning sker i samband med urval 2 i slutet av december.

Efter den första reservantagningen höst och vår kan reserver kallas kontinuerligt om plats uppstår, men högst ett par veckor in på respektive program eller kurs. Besked om plats ges via e-post. Om vi inte får svar inom rimlig tid går platsen vidare till nästa reserv. Observera att vi inte har möjlighet att meddela att tiden har gått ut för att ta in reserver.

Läs mer på sidan Ny student.

 

Teologiska högskolan Stockholm har bytt namn till Enskilda Högskolan Stockholm (EHS)!

I och med läsårsstarten hösten 2018 har vår högskola fått ett nytt övergripande namn: Enskilda Högskolan Stockholm (EHS).

Högskolan för mänskliga rättigheter (HMR) blir benämningen för våra utbildningar i mänskliga rättigheter.

Teologiska högskolan Stockholm (THS) finns kvar som benämning för våra teologiska utbildningar. 

Läs mer om namnbytet på vår hemsida: Länk