Petra Carlsson

Petra Carlsson

Petra Carlsson

Docent, lektor, präst i Svenska kyrkan
Utbildningsledare för de teologiska programmen
petra.carlsson@ths.se

CV/Publikationsförteckning