Stöd THS!

Stöd THS!

THS har en betydelsefull roll för utbildning och forskning inom mänskliga rättigheter och teologi. Verksamheten finansieras via statliga bidrag, gåvor och stöd från privatpersoner, församlingar, samfund och andra organisationer. 

Du kan stödja THS genom att sätta in en gåva på THS Bankgirokonto 5838-7184 eller PlusGirokonto 709499-8. Ange gärna ditt namn och din adress.

Vill du stödja något specifikt ändamål så ange det: "forskning", "biblioteket", "pastorstutbildning", "prästutbildning", "stipendiefonden", etc.

Ett annat sätt att främja THS är donation eller testamente. Vill du diskutera en donation till THS? Ta kontakt med rektor Owe Kennerberg eller ekonomiansvarig Bjørg Farstad. Vill du ha hjälp med att utforma ett testamente? Kontakta advokat, bank eller begravningsbyrå.

Under senare år har flera församlingar donerat medel till THS. Här kan du läsa mer om en donation.

Ett annat exempel är makarna Lilian och Karl Olof Nilsson i Malmö, som inträttat en forskningsstiftelse för att stödja utbildning och forskning vid THS. Läs mer här.

Ditt bidrag är av stor betydelse för högskolans framtida utvecklingsmöjligheter.