Hopp och möjligheter i rädslans tid

Hopp och möjligheter i rädslans tid

Ett samtal mellan Jan Eliasson, fd vice generalsekreterare för FN och
Susanne Wigorts Yngvesson, professor i etik, lektor vid EHS

Samtalet hölls i samband med Öppet hus på EHS den 24 mars 2017.

Världen står inför en mängd svåra utmaningar. Det finns de som säger att demokratin har nått vägs ände. Har de rätt? Vi bygger in begränsningar av friheter och rättigheter i den demokratiska världen och våra institutioner och politiska system tycks ibland handlingsförlamade inför de extrema krafter som rör sig. Det finns anledning att tala om hoten men samtidigt aldrig glömma hoppet. På vilka sätt kan mänskliga rättigheter och religion bidra till framtiden i en tid av rädsla och hot? Jan Eliasson och Susanne Wigorts Yngvesson samtalar personligt om politik, religion och existentiella dimensioner.

Jan Eliasson i en kort intervju som gavs inför hans och Susanne Wigorts Yngvessons samtal om "Hopp och möjligheter i rädslans tid".