Ge en jubileumsgåva!

Ge en jubileumsgåva!

Enskilda Högskolan Stockholm firar 25-årsjubileum. Ge en jubileumsgåva som går till att bygga upp en stipendiefond för att stödja studenter från Myanmar Institute of Theology (MIT).

Myanmar Institute of Theology


Din jubileumsgåva öppnar dörrarna...

…för fler internationella studenter från Myanmar Institute of Theology. EHS har mycket att lära ut, men också mycket att lära från andra. 

Swisha till 123 100 35 32 eller sätt in din gåva på Bankgiro 5838-7184 eller Plusgiro 709499-8.

Skriv ”MIT” på meddelande.

  • Alla som senast den 26 april ger minst 500 SEK får boken Uppdrag Pastor som ges ut i anslutning till jubileet. Sänd uppgifter om namn och adress till EHS.

Sedan starten 1993 har över femhundra pastorer och präster fått sin grundutbildning på THS. I ett perspektiv är alla dessa en yrkesgrupp som har viktiga uppdrag i kristna församlingar och församlingarnas verksamhet i samhället. I ett annat perspektiv är det något mer än ett yrke eftersom det bygger på kallelse, och uppdraget har referenser till en gudomlig verklighet. Därför är det fråga om ett andligt ledarskap, ett ledarskap som ska förena god kunskap med ett brinnande hjärta.

Femton kapitel ger olika aspekter på detta befriande ledarskap och det nutida sammanhang där det utövas. Även om rubrikerna har ordet ”pastor” så är innehållet lika relevant för präster, diakoner, biskopar, kyrkoledare, själavårdare, pionjärarbetare, evangelister och andra ledare i kyrkor och församlingar.

Bokomslag Uppdrag pastor

 

UPPDRAG PASTOR
- teori och praktik
 


Boken ges ut i anslutning till jubileet
Redaktör: Sune Fahlgren. Förlag: VOTUM


Ur innehållet:

INLEDNING
Owe Kennerberg: Utbildning av pastorer och präster för framtidens kyrka

LEDARSKAP OCH UPPDRAG
Gustaf Björkman & Daniel Strömner: Pastorn som ledare
Rune W Dahlén: Pastorn som person
Sofia Camnerin: Pastorn som ordinerad gemenskapsbärare
Petra Carlsson: Pastorn som andlig ledare

FÖRKUNNELSE OCH TEOLOGI
Rikard Roitto: Pastorn som bibeltolkare
Åke Viberg: Pastorn som predikant
Jörgen Thaarup: Pastorn som teolog

GUDSTJÄNST OCH UNDERVISNING
Elin Lockneus: Pastorn som gudstjänstansvarig
Joseph Sverker: Pastorn som pedagog

ANDLIG VÅRD OCH VÄGLEDNING
Liselotte J Andersson: Pastorn som lärjunge
Cecila Melder: Pastorn som själavårdare.
Maria Fässberg Norrhall: Pastorn som andlig vägledare

MISSION OCH SAMTIDSFRÅGOR
Linda Alexandersson: Pastorn som evangelist
Joel Halldorf: Pastorn som profet
Josef Nsumbo: Pastorn som en mission i retur

Boken avslutas med minnesvärda händelser i THS-historien.
Rikligt med bilder och en kronologisk minneslista.