Enskilda Högskolans bakgrund

Enskilda Högskolans bakgrund

1993 gick Svenska Baptistsamfundets Betelseminariet i Bromma samman med Svenska Missionsförbundets Teologiska Seminariet på Lidingö och bildade THS.

1997 startade THS som första högskola i landet ett 1-årigt tvärvetenskapligt utbildningsprogram i mänskliga rättigheter. En utbildning som sedan successivt har byggts ut till ett 3-årigt kandidatprogram och kompletterats med magister- och masterprogram. Satsningen på mänskliga rättigheter var helt naturlig i den folkrörelsetradition där frikyrkorna spelade en avgörande roll för svenska folkets bildning och Sveriges demokratisering, men även i kampen för religions- och övertygelsefrihet.

2008 anslöt sig Metodistkyrkan i Sverige och samma år flyttade pastorsutbildningen på Överås i Göteborg över till THS.

Sedan 2016 har högskolan tillstånd att utfärda alla examina inklusive doktorsexamen. Denna expansion har möjliggjorts genom att lärarkollegiet kontinuerligt höjt sin akademiska och pedagogiska kompetens, samtidigt som ett kontinuerligt kvalitetsarbete bedrivits ifråga om högskolans utbildnings- och forskningsverksamhet.

Men egentligen sträcker sig högskolans historia betydligt längre bakåt i tiden. 1866 startade Betelseminariet i Stockholm och Missionsskolan Vinslöv (som 1908 hamnade på Lidingö). 2016 firade vi alltså 150-årsjubileum vilket innebär att högskolan bygger på en 150-årig erfarenhet av att utbilda pastorer och det utgör fortfarande ett grundläggande uppdrag. Idag sker detta i en bred ekumenisk miljö där blivande präster i Svenska kyrkan, i de ortodoxa kyrkorna, och andra kristna samfund, läser tillsammans med människor som av helt andra skäl finner att teologi är ett viktigt redskap för tolka och tyda historien, samtiden och framtiden.

Enskilda Högskolan Stockholm, som innefattar såväl Teologiska högskolan som Högskolan för mänskliga rättigheter, har spelat och kommer att spela en viktig roll inte minst när det gäller att utbilda ledare för civilsamhället. Med utbildning och forskning bygger vi framtiden!

 

Owe Kennerberg, rektor