Anställningsprofil professor i mänskliga rättigheter 2019

Anställningsprofil professor i mänskliga rättigheter 2019

Utlyst tjänst som professor på 50-100 % i mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm omfattar undervisning och forskning inom högskolans program i mänskliga rättigheter.

I tjänsten ingår undervisning, forskning och utvecklingsarbete, samt uppsats- och på sikt doktorandhandledning. En viktig uppgift är också att i samverkan med andra ansvara för både forsknings- och kursutveckling vid högskolan. Vilja att fullgöra den så kallade samverkansuppgiften med det omgivande samhället värderas högt. Forskning i tjänsten kan beviljas upp till 50 %.

Belagd god orientering i aktuell forskning och samtida problemläge inom ämnet är betydelsefull. Erfarenhet av att kunna utveckla ämnet i kontakt med andra forskare, praktiker och utbildningar, i Sverige såväl som internationellt, är också en viktig merit. Erfarenhet av olika former av nationellt och internationellt arbete med MR-relaterade frågor är även det av vikt. Då vi har samverkan med högskolans teologiska program är religionsvetenskaplig kompetens en merit.

Högskolan lägger vikt vid styrkt kollegial samarbetsförmåga och vilja att bidra till att EHS fortsätter att vara en ledande aktör inom undervisning och forskning i mänskliga rättigheter. Till den aktuella tjänsten hör även att målmedvetet arbeta för att erhålla nya forskningsresurser till högskolan, men också ett ansvar att initiera uppdragsutbildning med anknytning till ämnet.

Vi ser gärna sökande med professorskompetens, som utifrån sin formella ämnesanknytning – exempelvis statsvetenskap, juridik eller freds- och utvecklingsforskning – inriktat sin forskning och undervisning mot ett eller flera fält inom ämnesområdet mänskliga rättigheter, och i samband därmed visat prov på förmåga till tvärvetenskapligt arbete. Dokumenterad erfarenhet av undervisning i mänskliga rättigheter är en förutsättning för tjänsten, liksom erfarenhet av utveckling och planering av undervisning/undervisnings-program. Vid bedömning av den sökandes meriter läggs lika stor vikt vid pedagogiska som vetenskapliga meriter inom för tjänsten relevanta områden.

Lön efter avtal. Högskolan tillämpar alltid provanställning i 6 månader. Tjänstens omfattning kan diskuteras.

Ytterligare uppgifter lämnas av rektor Owe Kennerberg, owe.kennerberg@ths.se

Tillträde vårterminen 2019, eller efter överenskommelse.

Ansökan skall med vederbörliga handlingar – CV och referenser – vara rektor tillhanda i digital form senast den 15 september 2018 på adress owe.kennerberg@ths.se

Skicka inte med publikationer nu, men ange dem som du främst vill åberopa (max 10).

Högskolan för mänskliga rättigheter

 

Högskolan byter namn!

Det nya övergripande namnet på högskolan blir Enskilda Högskolan Stockholm.

Teologiska högskolan Stockholm (THS) blir gemensam benämning på våra båda teologiska avdelningar, och Högskolan för mänskliga rättigheter (HMR) blir benämningen för våra olika utbildningar i mänskliga rättigheter. 

Läs om namnbytet här >