Om högskolan

Om högskolan

Vid THS bedrivs utbildning i mänskliga rättigheter och teologi/religionsvetenskap. THS blev pionjär genom att 1997 vara den första högskolan i landet att erbjuda ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram i mänskliga rättigheter.

Högskolan har kandidat- och magisterexamen i mänskliga rättigheter, samt kandidat-, magister-, master-, licentiat- och doktorsexamen i teologi.
600-700 studerar årligen vid THS och högskolan har idag ett 25-tal lektorer anställda, varav hälften är docenter eller professorer.

THS erbjuder högskoleutbildning och forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Högskolan får statsbidrag och kurserna är studiemedelsberättigande. THS har externfinansierade forskningsprojekt och bedriver även uppdragsverksamhet av olika slag.

Genom omfattande internationella kontakter och nära samarbete med flera svenska och nordiska universitet, erbjuder THS möjligheter för både studenter och lärare till utbyte och gemensamma forskningsprojekt.

THS grundades 1993 efter samgående av två institutioner med långa utbildningstraditioner tillbaka till 1860-talet, nämligen Teologiska Seminariet på Lidingö och pastorsutbildningen vid Betelseminariet i Bromma. 2008 gick även Metodistkyrkan i Sverige in som delägare i högskolan. Några år senare bildade de tre samfunden det nya kyrkosamfund som idag heter Equmeniakyrkan. 

Högskolan är medlem i Stockholms Akademiska Forum som är en samarbetsorganisation mellan 17 universitet och högskolor samt Stockholms stad.