Regeringen har beslutat att THS får tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom området teologi/religionsvetenskap

Regeringen har beslutat att THS får tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom området teologi/religionsvetenskap

THS är den enda enskilda utbildningsanordnaren i landet med kandidat-, magister-, master, licentiat- och doktorsexamen i teologi.

THS rektor, Owe Kennerberg:

- Vi är självfallet glada och stolta över denna bekräftelse på THS kompetens och kvalitet som högskola. Det är ytterligare ett bevis på att en liten högskola kan leverera högsta kvalitet på utbildning och forskning. Det är desto mer anmärkningsvärt eftersom vi så här långt inte har fått några statliga forskningsanslag.

- I samband med den senaste nationella kvalitetsgranskningen som vi var med i, konstaterade dåvarande universitetskanslern med eftertryck, att det inte finns något i granskningarna som visar att stora institutioner skulle garantera hög kvalitet och att små skulle innebära motsatsen. De forskningsskandaler som sedan dess avslöjats har bekräftat detta.

- Vi noterar också att flera av våra docenter har blivit professorer och forskningsledare vid de stora universiteten. Vi hoppas att regeringen i den kommande forskningspropositionen drar konsekvensen av dessa förhållanden och ger alla högskolor samma grundförutsättningar genom att också vi får ett grundanslag för forskning.

- De utmaningar vårt samhälle och vår värld står inför idag ger rättviseaspekten särskild tyngd när det gäller frågor om mänskliga rättigheter och religion, som tränger allt djupare in i centrala samhällsproblem. Det är olyckligt att den nationella forskningskapaciteten inom dessa områden hålls tillbaka genom det system för tilldelning av statliga medel för forskning som för närvarande tillämpas. Mot lika krav på forskningsanknytning bör svara lika villkor för genomförande.


2016-10-05

Owe Kennerberg

Owe Kennerberg, rektor THS