Lånevillkor

Lånevillkor

Får jag låna?
För att få låna från Teologiska högskolan Stockholms bibliotek krävs ett lånekort, som du får mot uppvisande av legitimation. Bibliotekets bestånd är främst tänkt för högskolans studenter och personal. Övriga är också välkomna att nyttja biblioteket om de ger ett bidrag till Teologiska högskolan Stockholms Stipendiefond. Kurslitteraturen får dock endast lånas av THS-studenter. Kommentarer, biblar och tidskrifter är inte till utlån.

Hur gör jag?
Du lånar själv genom att registrera böckerna i självbetjäningsdatorn. Vid återlämning avregistrera böckerna i självbetjäningsdatorn och ställ dem på återlämningsvagnen bredvid. Du kan själv låna om dina böcker om det inte är kö på dem. För att kunna logga in måste du ha en PIN-kod till ditt låntagarkonto. Max två omlån per media är tillåtna. Det går endast att reservera en bok om alla tillgängliga exemplar är utlånade. Observera att kurslitteratur inte kan lånas om eller reserveras.

Lånetider
Lånetiderna varierar för olika material. Den normala lånetiden för material som inte är kurslitteratur är 30 dagar. För kurslitteratur gäller följande: det finns alltid ett referensexemplar som endast är för läsning i biblioteket. När det finns två exemplar av samma bok kan ett lånas under max ett dygn. Finns ytterligare exemplar kan dessa lånas för sju dagar. Man får endast låna ett 1-dagslån och ett 7-dagarslån samtidigt. Observera att kurslitteratur har extra höga förseningsavgifter. Du kan se lånetiderna genom att logga in på ditt låntagarkonto i THS-biblioteks katalog. Alla böcker som lämnar bibliotekslokalen måste registreras i självbetjäningsdatorn, även de som används för studier i grupprum.

Förseningsavgifter

Kurslitteratur 7-dagarslån50 kr/bok/påbörjat dygn
Kurslitteratur 1-dagarslån100 kr/bok/påbörjat dygn
Övrig litteratur5 kr/bok/påbörjat dygn

Om förseningsavgiften överskrider 100 kr blir låntagaren spärrad från samtliga bibliotekstransaktioner såsom lån, omlån, fjärrlån m.m. 

Betalning av förseningsavgifter hänvisas till informationsdisken måndag-fredag kl.10.30-15.00.  Endast kortbetalning.

 

Avgift för skadat eller förekommet material
Litteratur och media tillhörande Teologiska högskolan Stockholms bibliotek samt fjärrlånErsätts av låntagaren med nytt exemplar om möjligt. I annat fall blir avgiften 500 kr (inkl. adm.avg.) eller materialets egentliga pris då värdet överstiger 500 kr. Ev. förseningsavgift tillkommer.


Fjärrlån - beställningar från andra bibliotek inom Sverige

Fjärrlån av böckerGratis (Endast möjligt för uppsatsskrivande studenter och THS-personal).
Beställning av artiklar80kr/st


Övrigt 

Kort för kopiering och utskrifter1 kr/kopia Endast kort om 100 kopior finns till försäljning. Kopieringskort kan köpas i informationsdisken måndag-fredag kl.10.30-15.00. För övrig tid kontakta vaktmästaren. Endast kortbetalning.
Borttappat lånekort20 kr