Lånevillkor

Lånevillkor

Får jag låna?
För att få låna från Enskilda högskolan Stockholms bibliotek krävs ett lånekort, som du får mot uppvisande av legitimation. Bibliotekets bestånd är främst tänkt för högskolans studenter och personal. Övriga är också välkomna att nyttja biblioteket om de ger ett bidrag till Enskilda högskolan Stockholms Stipendiefond. Kurslitteraturen får dock endast lånas av EHS-studenter. Kommentarer, biblar och tidskrifter är inte till utlån.

Låneregler

Du lånar och återlämnar själv i bibliotekets självbetjäningsdator. Du kan se lånetiderna genom att logga in på ditt låntagarkonto i EHS bibliotekskatalog och låna om böckerna om det inte är kö på dem. Max två omlån per bok/media är tillåtna.

Det går bara att reservera böcker som är utlånade. Observera att kurslitteratur som är s.k. 7-dagars eller 1-daglån inte kan reserveras eller lånas om.

Alla böcker som lämnar bibliotekslokalen måste registreras i självbetjäningsdatorn, även de som används för studier i grupprum.

Kurslitteratur

Det finns alltid ett referensexemplar av kurslitteraturen som endast är för läsning i biblioteket. Finns två exemplar av en kursbok kan det andra lånas för max ett dygn (1-dagslån). Finns tre exemplar kan det tredje lånas för sju dagar (7-dagarslån). Finns fler än tre ex. av en kursbok kan dessa lånas för den normala lånetiden om 30 dagar. De sistnämnda kursböckerna kan reserveras och lånas om, vilket inte gäller för 1-dags och 7-dagarslånen.

Man får endast låna ett 1-dagslån och ett 7-dagarslån samtidigt. Observera att kurslitteratur har extra höga förseningsavgifter.

Förseningsavgifter

Kurslitteratur 7-dagarslån50 kr/bok/påbörjat dygn
Kurslitteratur 1-dagarslån100 kr/bok/påbörjat dygn
Övrig litteratur5 kr/bok/påbörjat dygn

Om förseningsavgiften överskrider 100 kr blir låntagaren spärrad från samtliga bibliotekstransaktioner såsom lån, omlån, fjärrlån m.m. 

Betalning av förseningsavgifter hänvisas till informationsdisken måndag-fredag kl.10.30-15.00.  Endast kortbetalning.

 

Avgift för skadat eller förekommet material
Litteratur och media tillhörande Teologiska högskolan Stockholms bibliotek samt fjärrlånErsätts av låntagaren med nytt exemplar om möjligt. I annat fall blir avgiften 500 kr (inkl. adm.avg.) eller materialets egentliga pris då värdet överstiger 500 kr. Ev. förseningsavgift tillkommer.


Fjärrlån - beställningar från andra bibliotek inom Sverige

Fjärrlån av böckerGratis (Endast möjligt för uppsatsskrivande studenter och THS-personal).
Beställning av artiklar80kr/st


Övrigt 

Kort för kopiering och utskrifter1 kr/kopia Endast kort om 100 kopior finns till försäljning. Kopieringskort kan köpas i informationsdisken måndag-fredag kl.10.30-15.00. För övrig tid kontakta vaktmästaren. Endast kortbetalning.
Borttappat lånekort20 kr