Utbildningskod Utbildning Termin och läsår Studietidsort descending
5KH510 Tematisk kurs, kyrkohistoria, masternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN137 Rasism och diskriminering, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR351 Examensarbete för kandidatexamen, mänskliga rättigheter, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ST312 Kristologi, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5EN431 Den historiske Jesus, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN484 Liturgics and Liturgical Theology, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5PB510 Tematisk kurs, praktisk teologi, masternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN385 Ecclesiology and Canon Law in Eastern Christianity, 7.5 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5KH426 Martin Luther och reformationstiden, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR288 Klimatförändring och mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN242 Änglar och demoner. Teologi i filmens värld, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5EN331 Den historiske Jesus, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR564 Mänskliga rättigheter, vetenskapsteori och metod, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ST112 Missionsvetenskap, 5.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN174 Historical Theology with Church History, 7.5 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5PB420 Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5EG420 Textkurs med hebreiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN485 Patristics: Sources and Methods, 7.5 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ST422 De stora religionsfilosoferna, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR177 Mänskliga rättigheter och demokrati, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5KH326 Martin Luther och reformationstiden, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR287 Rasism och diskriminering, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ET411 Vetenskaplig teori och metod, Bibelvetenskap, 4.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, sep-nov (v39-v44)
5ST411 Vetenskaplig teori och metod, systematisk teologi, 4.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, sep-nov (v39-v44)
5PB411 Vetenskaplig teori och metod, praktisk teologi, 4.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, sep-nov (v39-v44)
5KH411 Vetenskaplig teori och metod, kyrkohistoria, 4.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, sep-nov (v39-v44)
5ST102 Missionsvetenskap. Distanskurs, 5.0 hp Vt 2019/2020 IT-distans, apr-jun (v17-v23)
5IN104 Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5IN461 Pastoralt ledarskap med ledarskapsetik, 7.5 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5IN204 Att tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5IN205 Teologi, religion och kyrka i Sverige. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
TEBAS Teologiskt basår, 60.0 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-jun (v35-v23)
TEM2L Ledare för kyrka i förändring, masterprogram i teologi, 120.0 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-jun (v35-v23)
TEM1L Ledare för kyrka i förändring, magisterprogram i teologi, 60.0 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-maj (v35-v22)
5RH211 The World Religions, 7.5 Credits Ht 2019/2020 IT-distans, aug-nov (v35-v44)
5MR102 Human Rights and Foundations of International Law, 7.5 Credits Ht 2019/2020 IT-distans, aug-nov (v35-v44)
5IN106 Teologi- och kyrkohistoria. Distanskurs, 10.0 hp Vt 2019/2020 IT-distans, jan-apr (v04-v17)
5OT324 The Gospels and the Letters of Paul, 10.0 Credits Vt 2019/2020 IT-distans, jan-jun (v04-v23)
5IN462 Omvärldsanalys, 7.5 hp Vt 2019/2020 IT-distans, jan-jun (v04-v23)
5OT323 Evangelierna och Paulus brev, östkyrklig ickespråklig variant, 10.0 hp Vt 2019/2020 IT-distans, jan-jun (v04-v23)
5OT321 Sacred Texts of Eastern Christianity, 5.0 Credits Vt 2019/2020 IT-distans, jan-jun (v04-v23)
5IN301 Evangelisation – missionell teologi och praxis i olika kontexter, 7.5 hp Vt 2019/2020 IT-distans, jan-jun (v04-v23)
5IN206 Text, kontext och tolkning. Distanskurs, 15.0 hp Vt 2019/2020 IT-distans, jan-jun (v04-v23)
5EG305 Berättare, profeter och poeter. Distanskurs, 15.0 hp Vt 2019/2020 IT-distans, jan-jun (v04-v23)
5IN382 Introduction to Eastern Christian Ecclesiology, 7.5 Credits Vt 2019/2020 IT-distans, jan-mar (v04-v13)
5IN383 Introduction to Eastern Liturgical Studies, 7.5 Credits Vt 2019/2020 IT-distans, mar-jun (v14-v23)
5IN374 Eastern Christian Theology – Byzantine Orthodox, 7.5 Credits Ht 2019/2020 IT-distans, nov-jan (v45-v03)