Utbildningskodsort descending Utbildning Termin och läsår Studietid
5PB420 Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB420 Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5PB420 Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5PB420 Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5PB427 Tillämpad ecklesiologi i mångfaldssamhälle, 10.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-apr (v04-v16)
5PB436 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5PB437 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 10.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5PB473 Tillämpad religionspsykologi i krissituationer, 5.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, apr-jun (v17-v23)
5PB510 Tematisk kurs, praktisk teologi, masternivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5PB510 Tematisk kurs, praktisk teologi, masternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB510 Tematisk kurs, praktisk teologi, masternivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5PB510 Tematisk kurs, praktisk teologi, masternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5RH211 The World Religions, 7.5 Credits Ht 2019/2020 IT-distans, aug-nov (v35-v44)
5RH215 Fred, konflikt och religion, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5RH341 Judendom och islam, 7.5 hp Vt 2019/2020 Inställd
5ST102 Missionsvetenskap. Distanskurs, 5.0 hp Vt 2019/2020 IT-distans, apr-jun (v17-v23)
5ST112 Missionsvetenskap, 5.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ST312 Kristologi, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ST316 Kärlekens teologi, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5ST317 Kropp, kön, makt, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ST319 Robots and Humans. Theology for a Post-Human World, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Inställd
5ST411 Vetenskaplig teori och metod, systematisk teologi, 4.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, sep-nov (v39-v44)
5ST417 Kropp, kön, makt, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ST419 Robots and Humans. Theology for a Post-Human World, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Inställd
5ST422 De stora religionsfilosoferna, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ST423 Nutida teologisk etik, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5ST426 Modern svensk teologi, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5ST427 Theology and a will for change, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5ST431 Teologier i svensk psalm, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ST517 Kropp, kön, makt, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ST523 Nutida teologisk etik, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5ST526 Modern svensk teologi, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5ST527 Theology and a will for change, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
MRKAN Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter, 180.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
MRMAG Magisterprogram i Mänskliga rättigheter, 60.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
MRMAS Masterprogram i Mänskliga rättigheter, 120.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEBAS Teologiskt basår, 60.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
TEBAS Teologiskt basår, 60.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEBAS Teologiskt basår, 60.0 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-jun (v35-v23)
TEM1E Magisterprogram, bibelvetenskap, 60.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM1K Magisterprogram, kyrkohistoria, 60.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM1L Ledare för kyrka i förändring, magisterprogram i teologi, 60.0 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-maj (v35-v22)
TEM1P Magisterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, 60.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM1S Magisterprogram, systematisk teologi, 60.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM2E Masterprogram, bibelvetenskap, 120.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-maj (v35-v22)
TEM2K Masterprogram, kyrkohistoria, 120.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-maj (v35-v22)
TEM2L Ledare för kyrka i förändring, masterprogram i teologi, 120.0 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-jun (v35-v23)
TEM2O Master's Program in Eastern Christian Studies, 120.0 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM2P Masterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, 120.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-maj (v35-v22)
TEM2S Masterprogram, systematisk teologi, 120.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-maj (v35-v22)