Utbildningskod Utbildning Termin och läsårsort descending Studietid
5PB436 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5MR283 Yttrande- och tryckfrihet, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5ST527 Theology and a will for change, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5IN301 Evangelisation – missionell teologi och praxis i olika kontexter, 7.5 hp Vt 2019/2020 IT-distans, jan-jun (v04-v23)
5ST423 Nutida teologisk etik, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5PB437 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 10.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5MR372 Mänskliga rättigheter, teknologi och övervakning, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5IN223 Text, kontext och tolkning, 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5OT324 The Gospels and the Letters of Paul, 10.0 Credits Vt 2019/2020 IT-distans, jan-jun (v04-v23)
5IN351 Examensarbete, uppsats (kandidat), 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5OT348 Part 2 Methodology and Literature Course – Eastern Christian Studies, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5PB427 Tillämpad ecklesiologi i mångfaldssamhälle, 10.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-apr (v04-v16)
5MR562 Religions- och övertygelsefrihet i en global värld, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, maj-jun (v19-v23)
5OT213 History of Eastern Christianity: The Church after the Soviet Union and the Arabic Spring, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5MR290 Kvinnor och mänskliga rättigheter, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5ET322 Arkeologi och Bibelns historia, 7.5 hp Vt 2019/2020 Blandade tider, jan-jun (v04-v23)
5MR553 Examensarbete för masterexamen, mänskliga rättigheter, 30.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5ST316 Kärlekens teologi, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5IN322 Religion i medier och populärkultur, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5ET332 Apocrypha and Apocalypse, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Inställd
5PB420 Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5KH510 Tematisk kurs, kyrkohistoria, masternivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5ST102 Missionsvetenskap. Distanskurs, 5.0 hp Vt 2019/2020 IT-distans, apr-jun (v17-v23)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5MR451 Examensarbete för magisterexamen, mänskliga rättigheter, 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5IN351 Examensarbete, uppsats (kandidat), 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5PB373 Tillämpad religionspsykologi i krissituationer, 5.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, apr-jun (v17-v23)
5IN382 Introduction to Eastern Christian Ecclesiology, 7.5 Credits Vt 2019/2020 IT-distans, jan-mar (v04-v13)
5MR281 Religions- och övertygelsefrihet, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5ET422 Arkeologi och Bibelns historia, 7.5 hp Vt 2019/2020 Blandade tider, jan-jun (v04-v23)
5OT349 Methodology and Literature Course – Eastern Christian Studies, 15.0 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5EG305 Berättare, profeter och poeter. Distanskurs, 15.0 hp Vt 2019/2020 IT-distans, jan-jun (v04-v23)
5IN138 Religions- och övertygelsefrihet, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5ET432 Apocrypha and Apocalypse, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Inställd
5PB420 Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5KH510 Tematisk kurs, kyrkohistoria, masternivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5IN106 Teologi- och kyrkohistoria. Distanskurs, 10.0 hp Vt 2019/2020 IT-distans, jan-apr (v04-v17)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5MR561 Konflikter mellan rättigheter, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-maj (v14-v18)
5IN451 Examensarbete, uppsats (magister), 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5PB473 Tillämpad religionspsykologi i krissituationer, 5.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, apr-jun (v17-v23)
5IN383 Introduction to Eastern Liturgical Studies, 7.5 Credits Vt 2019/2020 IT-distans, mar-jun (v14-v23)
5IN132 The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5IN581 Text and Context in Eastern Christian Studies, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5PB336 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5ST426 Modern svensk teologi, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5IN173 Biblical Studies, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)