Utbildningskod Utbildningsort ascending Termin och läsår Studietid
5OT321 Östkyrkornas heliga texter, 5.0 hp Vt 2018/2019 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5MR283 Yttrande- och tryckfrihet, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5RH211 Världsreligionerna, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5RH311 Världsreligionerna i Sverige, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ST411 Vetenskaplig teori och metod, systematisk teologi, 4.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, sep-nov (v39-v44)
5PB411 Vetenskaplig teori och metod, praktisk teologi, 4.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, sep-nov (v39-v44)
5KH411 Vetenskaplig teori och metod, kyrkohistoria, 4.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, okt-nov (v41-v44)
5ET411 Vetenskaplig teori och metod, Bibelvetenskap, 4.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, sep-nov (v39-v44)
5IN411 Vetenskaplig teori och metod, 3.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-okt (v35-v40)
5MR252 Uppsatsarbete, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5PB381 Tillämpad religionspsykologi och religionspedagogik, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB373 Tillämpad religionspsykologi i krissituationer, 5.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v48-v03)
5PB473 Tillämpad religionspsykologi i krissituationer, 5.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v48-v03)
5PB311 Tillämpad religionspedagogik, religionspsykologi och homiletik, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB427 Tillämpad ecklesiologi i mångfaldssamhälle, 10.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v47)
5PB327 Tillämpad ecklesiologi i mångfaldssamhälle, 10.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v47)
5ET331 Theology by Necessity. Change, Crisis and Development in Biblical Theology, 7.5 Credits Vt 2018/2019 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5ET431 Theology by Necessity. Change, Crisis and Development in Biblical Theology, 7.5 Credits Vt 2018/2019 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5IN116 Theology and Church history, 10.0 Credits Ht 2018/2019 IT-distans, aug-nov (v35-v47)
5ST314 The Theology of Baptism and Eucharist, 7.5 Credits Vt 2018/2019 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5ST444 The Theology of Baptism and Eucharist, 7.5 Credits Vt 2018/2019 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5IN432 The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities, 7.5 Credits Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5MR175 The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities, 7.5 Credits Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5IN132 The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities, 7.5 Credits Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5EG332 The Old Testament in Its Religious Context, 7.5 Credits Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5EG432 The Old Testament in Its Religious Context, 7.5 Credits Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5IN489 The Early Church, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5IN488 The Church in Theory and Practice, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5IN486 The Church as Polis, 7.5 Credits Vt 2018/2019 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5EG420 Textkurs med hebreiska, magisternivå, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5EG420 Textkurs med hebreiska, magisternivå, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5EG420 Textkurs med hebreiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EG420 Textkurs med hebreiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN206 Text, kontext och tolkning. Distanskurs, 15.0 hp Vt 2018/2019 IT-distans, jan-jun (v04-v23)
5IN223 Text, kontext och tolkning, 15.0 hp Vt 2018/2019 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5IN226 Text, Context and Interpretation of life, 15.0 Credits Vt 2018/2019 IT-distans, jan-jun (v04-v23)
5IN581 Text and Context in Eastern Christian Studies, 7.5 Credits Vt 2018/2019 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
TEPR2 Teologiskt program, inriktning präst i Sv kyrkan, 255.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEPAS Teologiskt program, inriktning pastor, 240.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEBAS Teologiskt basår, 60.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEBAS Teologiskt basår, 60.0 hp Ht 2018/2019 IT-distans, aug-nov (v35-v44)
5IN205 Teologi, religion och kyrka i Sverige. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2018/2019 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5IN235 Teologi, religion och kyrka i Sverige, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN106 Teologi- och kyrkohistoria. Distanskurs, 10.0 hp Vt 2018/2019 IT-distans, jan-apr (v04-v17)
5IN116 Teologi- och kyrkohistoria, 10.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v47)
5ST513 Teologi i en postsekulär tidsålder, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, jan-mar (v04-v13)