Utbildningskodsort descending Utbildning Termin och läsår Studietid
TEM2E Masterprogram, bibelvetenskap, 120.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM2K Masterprogram, kyrkohistoria, 120.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM2P Masterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, 120.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM2S Masterprogram, systematisk teologi, 120.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEOKN Bachelor's Program in Theology, Eastern Christian Studies, 180.0 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEOPA Pastoral program, Eastern Christian Studies, 180.0 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEOPD Religious Educator/Malphono/Marigeta, Eastern Christian Studies,, 300.0 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEPAS Teologiskt program, inriktning pastor, 240.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEPR2 Teologiskt program, inriktning präst i Sv kyrkan, 255.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)