Utbildningskod Utbildningsort ascending Termin och läsår Studietid
5MR348 Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN349 Metod - religion, kultur, samhälle, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEM2S Masterprogram, systematisk teologi, 120.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM2P Masterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, 120.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM2K Masterprogram, kyrkohistoria, 120.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM2E Masterprogram, bibelvetenskap, 120.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
MRMAS Masterprogram i Mänskliga rättigheter, 120.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM1S Magisterprogram, systematisk teologi, 60.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM1P Magisterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, 60.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEM1K Magisterprogram, kyrkohistoria, 60.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM1E Magisterprogram, bibelvetenskap, 60.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
MRMAG Magisterprogram i Mänskliga rättigheter, 60.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5KH331 Liturgi och lärjungaskap i medeltidens kyrka, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EN317 Kyrkan tar form: församling, ämbete, gudstjänst, språklig Nt textkurs, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EN318 Kyrkan tar form: församling, ämbete, gudstjänst, Nt textkurs, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB336 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB436 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB337 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 10.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB437 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 10.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5KH319 Kyrka i moderniteten, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5KH419 Kyrka i moderniteten, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ST311 Kristen etik, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR288 Klimatförändring och mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
TEKAN Kandidatprogram i teologi, Religion-Kultur-Samhälle, 180.0 hp Ht 2018/2019 Inställd
MRKAN Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter, 180.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5IN114 Introduction to the Bible and Religion, 15.0 Credits Ht 2018/2019 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5IN381 Introduction to Patristic Studies, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5OT112 History of Eastern Christianity: Mission and Development, 5.0 Credits Ht 2018/2019 IT-distans, nov-jan (v48-v03)
5IN306 Gudstjänstens texter och traditioner, 7.5 hp Ht 2018/2019 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR563 Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB121 Existentiell folkhälsa, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB333 Existentiell folkhälsa, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN551 Examensarbete, uppsats (master), 30.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN451 Examensarbete, uppsats (magister), 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN351 Examensarbete, uppsats (kandidat), 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR351 Examensarbete för kandidatexamen, mänskliga rättigheter, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ST365 Equmeniakyrkans internationella arbete, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5ET311 En värld eller två? Bibelteologins utmaningar och förutsättningar, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ET421 En värld eller två? Bibelteologins utmaningar och förutsättningar, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN385 Ecclesiology and Canon Law in Eastern Christianity, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN371 Eastern Christian Theology – Tewahedo Orthodox, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN372 Eastern Christian Theology – Syriac Orthodox, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN373 Eastern Christian Theology – Coptic Orthodox, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN374 Eastern Christian Theology – Byzantine Orthodox, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN474 Eastern Christian Theology – Byzantine Orthodox, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN384 Eastern Christian Liturgies, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ST313 Den heliga Anden, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ST333 Biologi, evolution och teologi, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5ST133 Biologi, evolution och teologi, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)