Utbildningskod Utbildningsort descending Termin och läsår Studietid
5MR173 Mänskliga rättigheter och demokratins framväxt, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR171 Mänskliga rättigheter och filosofins grunder, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR431 Mänskliga rättigheter, filosofi, juridik och politik, 30.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5EN213 Nytestamentlig grekiska, 15.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
TEOPA Pastoral program, Eastern Christian Studies, 180.0 Credits Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5EG316 Poeterna, Gt textkurs, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EG315 Poeterna, språklig Gt textkurs, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN137 Rasism och diskriminering, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR287 Rasism och diskriminering, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
TEOPD Religious Educator/Malphono/Marigeta, Eastern Christian Studies,, 300.0 Credits Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5MR373 Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ST363 Svenska kyrkans internationella arbete, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5PB420 Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5PB420 Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB510 Tematisk kurs, praktisk teologi, masternivå, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB510 Tematisk kurs, praktisk teologi, masternivå, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN116 Teologi- och kyrkohistoria, 10.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-dec (v35-v48)
5IN235 Teologi, religion och kyrka i Sverige, 15.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN205 Teologi, religion och kyrka i Sverige. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2017/2018 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
TEBAS Teologiskt basår, 60.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEBAS Teologiskt basår, 60.0 hp Ht 2017/2018 IT-distans, aug-jun (v35-v23)
TEPAS Teologiskt program, inriktning pastor, 240.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEPR2 Teologiskt program, inriktning präst i Sv kyrkan, 255.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5IN162 Teoretiska perspektiv på bibliodrama, 7.5 hp Ht 2017/2018 Inställd
5IN362 Teoretiska perspektiv på bibliodrama, 7.5 hp Ht 2017/2018 Inställd
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5EG420 Textkurs med hebreiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EG420 Textkurs med hebreiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5PB317 Tillämpad ecklesiologi och församlingssociologi, 10.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB417 Tillämpad ecklesiologi och församlingssociologi, 10.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB311 Tillämpad religionspedagogik, religionspsykologi och homiletik, 15.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB373 Tillämpad religionspsykologi i krissituationer, 5.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB473 Tillämpad religionspsykologi i krissituationer, 5.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN412 Vetenskaplig teori och metod, 4.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-okt (v35-v40)
5ET412 Vetenskaplig teori och metod, Bibelvetenskap, 3.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, okt-nov (v41-v44)
5KH412 Vetenskaplig teori och metod, kyrkohistoria, 3.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, okt-nov (v41-v44)
5PB412 Vetenskaplig teori och metod, praktisk teologi, 3.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, okt-nov (v41-v44)
5ST412 Vetenskaplig teori och metod, systematisk teologi, 3.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, okt-nov (v41-v44)
5RH211 Världsreligionerna, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN242 Änglar och demoner. Teologi i filmens värld, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5OT112 Östkyrkornas historia: Mission och utveckling, 5.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v48-v03)