Utbildningskod Utbildning Termin och läsårsort descending Studietid
5KH319 Kyrka i moderniteten, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5PB121 Existentiell folkhälsa, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB311 Tillämpad religionspedagogik, religionspsykologi och homiletik, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5ST313 Den heliga Anden, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN349 Metod - religion, kultur, samhälle, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EN213 Nytestamentlig grekiska, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5EG436 Att predika Gamla testamentet, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN351 Examensarbete, uppsats (kandidat), 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5PB510 Tematisk kurs, praktisk teologi, masternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
TEPR2 Teologiskt program, inriktning präst i Sv kyrkan, 255.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5PB437 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 10.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EG420 Textkurs med hebreiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
TEM2K Masterprogram, kyrkohistoria, 120.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5IN411 Vetenskaplig teori och metod, 3.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-okt (v35-v40)
5IN372 Eastern Christian Theology – Syriac Orthodox, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN385 Ecclesiology and Canon Law in Eastern Christianity, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5KH419 Kyrka i moderniteten, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5PB333 Existentiell folkhälsa, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN204 Att tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2018/2019 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5ST413 Moralisk sanning, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN137 Rasism och diskriminering, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ET213 Ondskans symbolik, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5PB373 Tillämpad religionspsykologi i krissituationer, 5.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v48-v03)
5IN205 Teologi, religion och kyrka i Sverige. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2018/2019 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
TEM1E Magisterprogram, bibelvetenskap, 60.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB336 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EG336 Att predika Gamla testamentet, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEM2P Masterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, 120.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5ET411 Vetenskaplig teori och metod, Bibelvetenskap, 4.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, sep-nov (v39-v44)
5IN371 Eastern Christian Theology – Tewahedo Orthodox, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
TEKAN Kandidatprogram i teologi, Religion-Kultur-Samhälle, 180.0 hp Ht 2018/2019 Inställd
5ST322 Missionsteologi och teologi i Syd, 7.5 hp Ht 2018/2019 Inställd
5IN381 Introduction to Patristic Studies, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5EG213 Bibelhebreiska, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5ST425 Människan, skapelsen och den ekologiska krisen, 7.5 hp Ht 2018/2019 Inställd
5ST363 Svenska kyrkans internationella arbete, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
TEOPD Religious Educator/Malphono/Marigeta, Eastern Christian Studies,, 300.0 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ST333 Biologi, evolution och teologi, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN116 Teologi- och kyrkohistoria, 10.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v47)
TEM1K Magisterprogram, kyrkohistoria, 60.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5PB436 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5KH415 Bibeln i kyrkans historia, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEM2S Masterprogram, systematisk teologi, 120.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5ST411 Vetenskaplig teori och metod, systematisk teologi, 4.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, sep-nov (v39-v44)
5ST365 Equmeniakyrkans internationella arbete, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB427 Tillämpad ecklesiologi i mångfaldssamhälle, 10.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v47)
5IN114 Introduction to the Bible and Religion, 15.0 Credits Ht 2018/2019 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5ST311 Kristen etik, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)