Utbildningskod Utbildning Termin och läsår Studietidsort descending
5IN371 Eastern Christian Theology – Tewahedo Orthodox, 7.5 Credits Ht 2017/2018 Inställd
5IN362 Teoretiska perspektiv på bibliodrama, 7.5 hp Ht 2017/2018 Inställd
5IN162 Teoretiska perspektiv på bibliodrama, 7.5 hp Ht 2017/2018 Inställd
5ST323 Global kristendom, 7.5 hp Ht 2017/2018 Inställd
5ST421 Global kristendom i historiskt perspektiv, 7.5 hp Ht 2017/2018 Inställd
5IN204 Att tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2017/2018 Inställd
5IN116 Teologi- och kyrkohistoria, 10.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-dec (v35-v48)
5PB121 Existentiell folkhälsa, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB373 Tillämpad religionspsykologi i krissituationer, 5.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5EG213 Bibelhebreiska, 15.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN235 Teologi, religion och kyrka i Sverige, 15.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN551 Examensarbete, uppsats (master), 30.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB311 Tillämpad religionspedagogik, religionspsykologi och homiletik, 15.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN114 Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik, 15.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN451 Examensarbete, uppsats (magister), 15.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB417 Tillämpad ecklesiologi och församlingssociologi, 10.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5EN213 Nytestamentlig grekiska, 15.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB317 Tillämpad ecklesiologi och församlingssociologi, 10.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5ST363 Svenska kyrkans internationella arbete, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB333 Existentiell folkhälsa, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN142 Att förstå och möta människor i kris, 15.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5ST365 Equmeniakyrkans internationella arbete, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
TEPR2 Teologiskt program, inriktning präst i Sv kyrkan, 255.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEPAS Teologiskt program, inriktning pastor, 240.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM1S Magisterprogram, systematisk teologi, 60.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM1P Magisterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, 60.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEBAS Teologiskt basår, 60.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM1E Magisterprogram, bibelvetenskap, 60.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEOPD Religious Educator/Malphono/Marigeta, Eastern Christian Studies,, 300.0 Credits Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM2P Masterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, 120.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEOKN Kandidatprogram i teologi, inriktning östkyrkliga studier, 180.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEOPA Pastoral program, Eastern Christian Studies, 180.0 Credits Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5EN336 Att predika Nya testamentet, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEM2E Masterprogram, bibelvetenskap, 120.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5KH426 Martin Luther och reformationstiden, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EG420 Textkurs med hebreiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EG315 Poeterna, språklig Gt textkurs, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5KH326 Martin Luther och reformationstiden, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EG316 Poeterna, Gt textkurs, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5RH211 Världsreligionerna, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEM2S Masterprogram, systematisk teologi, 120.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB510 Tematisk kurs, praktisk teologi, masternivå, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ST311 Kristen etik, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EN436 Att predika Nya testamentet, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN349 Metod - religion, kultur, samhälle, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB420 Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN412 Vetenskaplig teori och metod, 4.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-okt (v35-v40)
5IN381 Introduction to Patristic Studies, 7.5 Credits Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)